Täna puudub Pärnu Vanalinna põhikoolis haiguse tõttu tundidest 197 last. Direktor Pille Tahker ütles, et enim on puudujaid algklassidest. Kuigi haigestunuid on palju, sõnas direktor, et olukord on paranemas, sest eile ei jõudnud kooli koguni 207 õpilast. Kokku käib koolis 528 last.

Puudujate suur arv mõjutab õppetööd, sest õpetajad ei saa uut materjali edasi võtta, vaid keskenduvad kordamisele. Õpetajaid haigus niisama hoogsalt maha murdnud ei ole. Täna jäi Vanalinna põhikoolis haiguse tõttu koju kolm pedagoogi.

Ülejõe põhikooli 700 õpilasest on õppealajuhataja Sille Arusti ütlust mööda haiged ligikaudu 150. Puudujaid on rohkem, kuid kõik ei ole haiged, osa on spordivõistlustel ja osa koorilaagris. Ka Ülejõel on puudujaid enim algklassides, näiteks 3.a klassis ei ole täna kohal ühtegi last. Neistki ei ole kõik haiged, mõni võistleb ja mõni on laulmas.