Kohus määras süüdistatavale kuus kuud vangistust, arvates sellest maha eelvangistuses oldud kolm päeva. Karistus ei lähe täitmisele, kui Nahkur ei pane poolteise aasta jooksul toime järgmist tahtlikku kuritegu.

Muu hulgas peab süüdimõistetu tasuma riigi tuludesse menetluskulusid ja kaitsjatasu kokku 1437 eurot.

Lääne ringkonnaprokuratuur süüdistas Nahkurit karistusseadustiku paragrahvi alusel, mis käsitleb vägivalla kasutamist võimuesindaja vastu seoses tema ametikohustuste täitmisega.

Mullu novembris pidasid Pärnu kaupluse turvatöötajad Nahkuri kinni. Väljakutsele reageeris politseipatrull, mille naisametnikule lõi Nahkur kannaga vastu jalga, tekitades sellega valu. Peale selle üritas ta jalaga lüüa kannatanu kolleegi.

Suurim võimalik karistus võimuesindaja ründamise eest on viis aastat vangistust.