Uuringu tarbeks külastasid teadlased kodudes peresid ja salvestasid 90minutilisi videoid sellest, kuidas vanem koos lapsega mängib neid mänge, mida nad iga päev mängivad, vahendas teadus.err.ee.

Kui lapsed olid saanud 54kuuseks, pandi uuringus osalenud lapsi eri ülesannetega proovile ja leiti, et pusledega mänginud lapsed tulid ruumiliste kujunditega seotud ülesannetega paremini toime kui need, kes puslesid kokku ei pannud.

Videosalvestised näitasid muu hulgas, et suurema sissetulekutega peredes andsid lapsevanemad oma järglastele mängida rohkem puslesid.

Samuti ilmnes, et vanemad andsid poistele keerulisemaid puslesid ja kasutasid mängides enam kujundeid kirjeldavat sõnavara, kuigi nii tüdrukud kui poisid olid ülesannete lahendamisel võrdselt edukad.