Volikogu otsuse eelnõu järgi oleks koosseisuvälise võlanõustaja ametikoha loomise eesmärk pakkuda linnakodanikele tasuta professionaalset võlanõustamisteenust.

Linnavalitsuse põhjenduse kohaselt on nimetatud küsimuse lahendamine volikogu pädevuses.

Pärnu linnavalitsuse teatel on nende sotsiaalosakonnas ametis neli sotsiaalkonsultanti, kes nõustavad vastavat sihtgruppi nende sotsiaalsete õiguste, võimaluste ja toimetuleku osas. Samuti tegeleb linnakodanike nõustamisega linnasekretär. Töötutele pakub võlanõustamise teenust töötukassa.

Linnavalitsus ei pea võimalikuks võlanõustamise ametikoha loomist ka rahanappuse tõttu.

Volikogus koostatud eelnõu autor on Pärnu linnavolikogu IRLi ja SDE fraktsiooni liige ja sotsiaalkomisjoni aseesimees Krista Nõmm.