„Tänase kontrollimise käigus koostati 22 väärteomaterjali. Telefoniga rääkis sõidu ajal 16 juhti ja turvavööd ei kasutanud 3 juhti. Ühe rikkumise pani toime jalakäija, kes keelavast fooritulest  ei hoolinud. Oli ka kaks muud rikkumist, millest üks oli avariiohtliku olukorra tekitamine,“ võttis kontrollimise tulemused kokku Pärnu politseijaoskonna juht Mehis Mets.

Politsei kontrollis sõidukijuhte Pärnu linna suurima liikluskoormusega paikades, nagu Tallinna maanteel, Pikal tänaval ja Papiniidu ristmiku lähedal Riia maanteel.

Metsa sõnul võib tänase põhjal öelda, et mobiiltelefoniga rääkijaid leidus nii meeste kui ka naiste osas. Enamik näis oma viga tunnistavat ja kahetsevat, kuigi jäi selgusetuks, miks siis ikkagi rikkumine toime pandi.

Mets soovitab sõidukijuhtidel, kes mingil põhjusel pole endale siiani käed vabaks jätvat seadet muretsenud, mobiiliga rääkimiseks jätta sõiduk esimesel võimalusel seisma. „Muidugi on variant jätta kõnele vastamata või ise helistamata ja teha seda siis, kui liikluses ei osaleta,“ lisas ta.

Selline kontroll oli küll esimest korda, kuid ei jää politseijuhi sõnul kindlasti ainsaks.

Liiklusseaduse järgi võib auto liikumise ajal roolis ilma käsi vabaks jätva seadmeta telefoniga rääkimise või selle käeshoidmise eest karistada kuni 200 euro suuruse trahviga.