Rakenduse aluseks olevaid liiklusõnnetuste toimumiskohtade andmeid koguvad kõik Eestis liikluskindlustust pakkuvad kindlustusandjad ja tegemist on maailmas ainulaadse omataolise toimiva süsteemiga.

Kaardirakendus on mõeldud eelkõige kõigile inimestele ja organisatsioonidele, kes soovivad teada, millised on liiklusohtlikud paigad Eestis ja millised õnnetused seal toimuvad, et kasutada seda olukorra parandamiseks.

Liiklusohutusega tegelevatele ametkondadele on liiklusõnnetuste asukohaandmed kättesaadavad olnud juba mõnda aega. Praeguseks on infot kasutatud nii teede projekteerimise, liiklusjärelevalve kui ka muude liiklusohutusega seotud tegevuste tarbeks.

“Eri riikide liiklusohutuseksperdid viitavad sageli, et varakahjuga liiklusõnnetuste kohta infot saada on praktiliselt võimatu, rääkimata liiklusõnnetuste toimumiskohtade andmetest, mida analüüsitaval kujul isegi ei koguta. Eestis sellist muret enam ei ole,” ütles Eesti liikluskindlustuse fondi kahjuennetuse valdkonna juht Erik Ernits.“

Kaardirakenduses kuvatavad asukohaandmed pärinevad liikluskindlustuse registrist ja tegemist on maailmas ainsa omalaadse toimiva süsteemiga. Kui inimvigastatutega liiklusõnnetuste toimumiskohti kaardistatakse paljudes riikides üsna täpselt, siis teadaolevalt on Eesti ainuke riik, kus sellist infot ka varakahjuga liiklusõnnetuste kohta süsteemselt ja üleriigiliselt kogutakse.

Vaata kaardirakendust!