Demineerijate saabudes selgus, et meri oli laiule toonud osa torpeedost, teatas Lääne päästekeskuse pressiesindaja Evelin Trink.

Tegemist oli siis vene päritolu torpeedo keskmise osaga, mis oli nelja meetri pikkune ja mille läbimõõt oli 60 sentimeetrit.

Lääne-Eesti pommigrupi peademineerija Eliot Põld ütles, et torpeedoosade leidmine on üsna haruldane. Varem on Lääne-Eesti pommigrupi tööpiirkonnast leitud vaid üks torpeedo-osa.

Torpeedo keskmine osa õhiti, kontrollimaks, et lõhkeha ei sisalda ohtlikku lõhkeainet, sest ainult välise vaatluse põhjal polnud selles võimalik veenduda. Demineerijad tegid kindlaks, et torpeedo osa lõhkeainet ei sisaldanud.

Kui palju torpeedo plahvatuse korral kahju teeb, sõltub sellest, palju lõhkeainet lõhkekehas on.