Inimene samastab tihtipeale linnupoja käitumise inimlapse abitusega ja ruttab abi korraldama, püüdes lindu inimese arvates paremasse kohta ümber paigutada, näiteks koju viia. Seda ei tohi mingil juhul teha, sest see katkestab kontakti poegade ja vanemate vahel. Parim on leitud linnupesast või -poegadest kohe eemalduda.

Kui märkad ilmselgelt vigastatud lindu, siis palub keskkonnaamet sellest teatada keskkonnainspektsiooni valvetelefonil 1313. Valveoperaator edastab teate keskkonnaametile või päästeteenistusele, kes hindavad olukorda ja otsustavad edasise tegevuse.