Muistsel kombel vibunööri abil süttiva muinastule traditsioonile pani 2003. aastal alguse Kaitseliit.

Traditsiooni kohaselt süüdatakse muinastuli selles piirkonnas, kus peetakse Võidupüha paraadi. Muinastuli süüdatakse piirkonna vanas linnuses või asulakohas.

Tule süütamisel on abiks Noorte Kotkaste organisatsiooni liikmed, kes isamaaliste laulude saatel vibunööri ja puupulga abil tule läidavad.

Ööseks saadeti muinastuli Eliisabeti kirikusse, kus laupäeval toimub oikumeeniline Võidupüha jumalateenistus.

Muinastuli ühendatakse Võidupüha hommikul Tori sõjameeste mälestuskirikus süüdatud mälestustulega, millest sünnib võidutuli, mis Võidupüha paraadil maakondadesse laiali saadetakse.