Töö tellis OÜ ETM Projektbüroo remondiprojekti järgi maanteeameti Lääne regioon, silda remondib AS Eesti Teed. Surju-Saunametsa riigiteele jääva 17,5 meetri pikkuse silla maikuus alanud remont peab lõppema tähtaja järgi 16. augustiks. Tööde maksumus on ligi 220 000 eurot.

Maanteeameti Lääne regiooni direktori asetäitja Heiti Popp rääkis, et remondiga viiakse silla mõõtmed normatiividega vastavusse, uuendatakse kandekonstruktsiooni, paigaldatakse uued piirded ja ehitatakse veidi üle kilomeetri mustkattega teed. See tähendab, et Surju külast Hudsoni sillani ei ole vahepeal enam kruuskattega teelõiku.

Põhja-Ameerikas voolava Hudsoni jõe järgi on vallasekretär Mare Küti jutu järgi kutsutud ka silla lähedal asuvat talukohta, rahvasuhu jäänud Ameerikast pärit nimega talukohti on Surju kandis teisigi.

Pärnumaal jääb riigiteedele 115 silda. Tänavu on neist remondis kaks, Hudsoni ja Sindi-Lodja sild, ning sügiseks valmib Pärnu ümbersõidul kauaoodatud Sauga sild.