Olümpial käinud sportlased astusid tõelise spordimehe kombel publiku ette alles pärast seda, kui jõel olid lõppenud Eesti meistrivõistlused sõudmises, millel mehed kaasa lõid.

Nii tulid olümpialased Tõnu Endrekson, Allar Raja ja Andrei Jämsa ning Euroopa noortemeistrid Geir Suursild ja Jüri-Mikk Udam fännide ette otse duši alt. Kaspar Taimsoo jäi mõneks nädalaks Londonisse toeks sõbra spordikarjääri lõppvõistlusele ega osalenud üritusel.

Raja nentis kodulinlastele, et olümpiamängude neljas koht jäi sõudjatele hingele kripeldama. „Oleme siin kõigi meestega rääkinud ja jõudnud arusaamisele, et see medal võiks meil ikka olla,“ ütles Raja. „Seega otsustasime teha kõik endast oleneva, et see medal järgmistelt olümpiamängudelt Rio de Janeirost ära tuua.“

Tänukõnega esines sõudjate treener Matti Killing ja sõna anti Pärnu linnapeale Toomas Kivimägile, sõudeliidu presidendile Rein Kilgile ja sõudjate toetajale, Port Artur Grupi juhatuse esimehele Viljo Vetikule.

Muusikat tegi üritusel Pärnu-Jaagupi pasunakoor.

Pärast pidulikumat osa lõikasid sõudjad ühiselt lahti 25kilogrammise tordi, millega said maiustada kõik kohaletulnud.