Kõnealust Väike-Kuke 8a teati alates 1998. aastast Hansagümnaasiumi algklassimajana, kus mõni aasta tagasi lõpetati tegevus seoses Hansagümnaasiumi põhikooliastme kaotamisega. Varem töötas majas raudteelaste lasteaed.

Lasteaiakohtade nappusel otsustas Pärnu linnavalitsus hoone ümber ehitada lasteaiaks, mis hakkab tegutsema Ülejõe lasteaia alluvuses.

Praegu kestavad ehitustööd ja ruumid on juba ümber ehitatud lasteaia vajadusi arvestades niimoodi, et pool maja jääb ühe ja teine pool teise rühma käsutusse, peale selle saal ja personaliruumid. Õuele rajatakse paviljon ja kogu lasteaia territoorium ümbritsetakse aiaga. Pärnu linnavalitsuse majandusosakonna juhataja Mait Talvoja hinnangul läheb ümberehitus maksma 200 000 eurot, töid teostab LVeix Ehitus OÜ, mis lõpetab tööd objektil septembri lõpus.

Ülejõe lasteaia direktor Külli Martinson rääkis, et juba tehakse koostööd sisearhitektiga, et paika panna lastesõbralikud värvilahendused. Martinsoni ütlust mööda on rajatavas hoones avarad ja valgusküllased ruumid. “Sellest tuleb kena maja, lapsesõbralik ja rõõmus. Meil oli võimalus tellida nüüdisaegne ja ja normidele vastav inventar,” märkis ta.

Direktori ütlust mööda avatakse maja lastele oktoobris-novembris. Praegu valitakse personali, alanud on juba vestlusvoor. Tööle on kavas võtta neli rühmaõpetajat, kaks õpetaja abi, osakoormusega muusikaõpetaja, liikumisõpetaja, logopeed, tervishoiutöötaja ning maja perenaine. Kõige suurem on konkurss õpetaja abi kohale, sest selles ametis kvalifikatsiooninõudeid ei esitata.

Samuti soojustatakse parajasti Ülejõe lasteaia hoonet Kyoto protokolli alusel toimuvast heitgaasikvoodi müügist saadud rahaga. Hoone sai 16 uut välisakent ja osaliselt uuendati fassaad: vahetati välja puitlaudis koos soojustusega. “Meie majas olid väga suured soojakaod, eriti külmad olid sõimerühmad,” lisas Martinson. Hoonele pannakse viis uut välisustki.

Ülejõe lasteaiamaja soojapidavaks muutmine läheb maksma ligi 33 000 eurot, tööd tellis Riigi Kinnisvara AS ja teostab Eston Ehitus AS.

Pärnu linnavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna alushariduse peaspetsialist Marga Napp nentis, et lasteaiakohti on linnal hädasti vaja. “Väike-Kuke lasteaiamajas tuleb kuni 48 kohta aiaealistele lastele, täpsete nimekirjade koostamisega tegeleme septembri alguses. Aluseks on aiaealiste laste järjekord,” lisas ametnik.