Pakkuja kolme viimase majandusaasta netokäive peab olema olnud vähemalt 200 000 eurot aastas. Pakkuja peab perioodil 2009. aasta juulist kuni selle aasta juunini olema täitnud jäätmeveo lepinguid, mille raames on teostatud kokku vähemalt 10 000 inimese olmejäätmete vedu.

Sõlmitava hankelepingu kestus on kolm aastat ja lepinguga antakse korraldatud jäätmeveo teenuste kontsessioon nimetatud viies omavalitsuses.