Istungi peateema kõlaski “Elutähtis teenus: valla teede ja linnatänavate korrashoiu toimimine Pärnu näitel”.

Sellekohase lühikese ülevaate andis Pärnu tänavatel lume- ja libedustõrjet tegeva tee-ettevõtte AS TREV-2 projektijuht Andres Koger.

Sai selgeks, et reaalne kriisisituatsioon, mis võib Pärnus ette tulla, ongi seotud talvise lumesajuga. Arvestades, et linn ei asu seismilises piirkonnas, sõda pole tõenäoline ja üleujutuste puhul ei sõltu liiklemiskiirus teede seisust kuigivõrd.

Kriisiolukord on Kogeri esitatu põhjal juhul, kui peatänavatel on liiklus häiritud 12 tundi ja kõrvalteedel 24 tundi ehk kui teehooldusfirma ei saa hakkama teede lumest lahtilükkamise või libedustõrjega lepingus ette nähtud aja jooksul.