Vaatamata Eesti rahva raskele elule, võtsid riigikogu liikmed 30. augustil 2012 vastu otsuse ratifitseerida Euroopa stabiilsusmehhanismi leping (ESM). Nõustuti lepinguga, mille kohaselt Eesti Vabariigil puudub õigus kõnealune leping lõpetada ja mille juurde kuuluvate salaprotokollide sisu rahvaesindajad ei tea.

Allkirjastatud leping koos salaprotokollidega võib hävitada kogu Eesti rahva ja riigi.

Kui 1939. aastal otsustasid Eesti rahva ja riigi saatuse ühe riigi kommunistid ja teise riigi natsionaalsotsialistid, siis nüüd orjastavad Eesti rahva meie oma värvi vahetanud ja rahaafäärides osalevad poliitikud.

Eesti poliitikutel, valitsusel, riigikogul ei ole õigust allkirjastada ESMi lepingut, kui selles lepingus ei ole antud Eesti riigile õigust leping lõpetada.