iDeal kampaania

Inspektorid kontrollisid Pärnumaal raielanke

Raielank.

FOTO: Urmas Luik

Möödunud nädalal korraldasid keskkonnainspektsioon ning maksu- ja tolliamet Pärnumaal ühisreidi, et kontrollida raielankidel metsaõigusnormide täitmist, tuvastada raiet tegevad isikud ja koos sellega kontrollida maksunõuetest kinnipidamist.

Reidi käigus kontrolliti raietegevust neljal kinnistul, millest kolm kuulusid eraisikule ja üks juriidilisele isikule. Kokku oli raietöödel 14 isikut. Kahel juhul oli kohal omanik ise või tema esindaja, teatas keskkonnainspektsiooni pressiesindaja Leili Tuul.

Dokumentide osas tuvastati mitmeid puudusi. Ühel omanikest ei olnud metsas kaasas nõutavat metsateatist, mille kohta tehti talle suuline märkus. Teine omanik oli raiesse märkinud osa eraldisest, millele metsateatist ei olnud. Raiet ei oldud veel alustatud ja seega piirduti tähelepanu juhtimisega sellele mittevastavusele.

Ühel abitöölisel ei olnud tema enda sõnutsi kehtivat isikut tõendavat dokumenti ja kolmel raietöölisel oli dokument langist eemal autos.

Taolised puudused on raietöödel üsna tüüpilised. Sellepärast tuletab keskkonnainspektsiooni Lääne regiooni peainspektor-nõunik Aavo Sempelson kõigile metsaomanikele ja raietöölistele meelde, et metsa raieks võttev isik peab kindlasti enne raiet veenduma raie seaduslikkuses ja raiet tegeval isikul peab raiekohas kaasas olema metsateatis ja isikut tõendav dokument.

Maksu- ja tolliamet tuvastas reidi käigus, et kaheksal inimesel puudus tööandja ja kehtiv sotsiaalkindlustus, mis näitab, et metsasektoris tehakse palju töid nn mustalt ehk juhutöödena. Langil töötanutest üks oli näiteks küll ettevõtte juhatuse liige, kuid ei teadnud nimetada oma töötasu. Reidil tuvastatud andmete põhjal alustati kahe ettevõtte suhtes menetlust.

Maksu- ja tolliameti kontrolliosakonna VII kontrollitalituse juhataja Airi Lepassar tuletab meelde, et ka juhutöödel saadud tulu tuleb deklareerida ja maksuhaldur kindlasti jälgib selle täitmist. „Kontrolli tulemustest lähtuvalt valitseb metsatöödel suur ümbrikupalga maksmise risk, mistõttu maksu- ja tolliamet jätkab edaspidigi taoliste reididega,“ märkis Lepassar.

Hiljuti toimus samasugune ühisreid Saaremaal, kus tuvastati sarnaseid puudujääke.

Tagasi üles