Suitsuprii klassi preemia saab Paikuse kooli 7.b

FOTO: Andres Teiss

Tänavusel kooliõpilastele mõeldud ennetusprogrammis „Suitsuprii klass“ osales Pärnumaalt 34 klassi, suitsupriidena suutsid neist lõpuni vastu pidada 27. Loosi tahtel pälvis Tervise arengu instituudi rahalise preemia Pärnumaalt Paikuse põhikooli 7.b.

Üle kogu Eesti lõpetas suitsupriina kokku 688 klassi ehk 82% kõikidest alustanud klassidest.

Võistluse korraldaja, Tervise arengu instituudi projektijuhi Reelika Viitamehe sõnutsi alustas oktoobris ennetusprogrammiga 842 põhikooli- ja gümnaasiumiklassi 214 koolist kokku 14 167 õpilasega.

„See oli võistluse 11aastase ajaloo suurim osalevate klasside arv ja klasse oli tänavu 80 võrra enam kui eelmisel õppeaastal. Seetõttu oli suitsupriilt programmi lõpetanute arv suurem, kuid protsentuaalselt jäi nii sel kui eelmisel õppeaastal n-ö edukate klasside protsent 82 juurde,“ lausus Viitamees.

Kuus kuud väldanud ennetusprogrammis oli kõige enam osalejaid 4. ja 7. klassidest, vastavalt 149 ja 122 klassi.

Kõigi suitsupriilt lõpetanud klasside vahel loosis Tervise arengu instituut välja 15 rahalist preemiat suurusega 320 eurot, mida klass saab kasutada matka, ekskursiooni või muu klassiürituse korraldamiseks. Pärnumaa koolidest saab seda summat otstarbekalt kulutada Paikuse põhikooli 7.b klass.

Soomest alguse saanud ja enam kui 20 Euroopa riigis korraldatava ”Suitsuprii klassi” peamiseks eesmärgiks on ennetada või edasi lükata suitsetamise ja suitsuvabade tubakatoodete tarbimise alustamist.

Programmis osalevad klassid otsustavad olla tubakavabad vähemalt kuus kuud, peale suitsetamise ei tohi tarbida muidki suitsuvabasid tubakatooteid ega teha vesipiipu. Õpilaste suitsust eemale hoidmiseks ei kasutata siin hirmu tekitamise meetodit, vaid hoopis soovitavat käitumisviisi ehk tunnustatakse mittesuitsetamist.

Eesti kooliõpilaste tervisekäitumise uuring näitab, et neid, kes ei ole suitsu proovinud, oli 2010. aastal 11–15aastaste hulgas 50% (44% poistest ja 55% tüdrukutest). Suitsu mitteproovinute osakaal on tunduvalt suurenenud just 11aastaste poiste hulgas (62%-lt 70%-ni). Regulaarseid suitsetajaid oli 11–15aastaste hulgas 9%, neli aastat varem aga 12%. Õpilaste keskmine vanus esimest korda suitsetades oli 2010. aastal 11,9 aastat.

Tagasi üles