Elamusturismi mõistet seletab Piia Elleri raamat

Selle, mis on elamusturism ja kuidas see seostub teiste turismiliikidega, seletab lahti trükis, mille autor on Sihtasutuse Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) Pärnumaa esindaja Piia Eller.

“Maailm on pidevas muutumises ning ühe muutusena on toimumas ümberorienteerumine teenindusmajanduselt elamusmajandusele,” väidab autor 30-leheküljelise skeemide ja värvifotodega raamatu eessõnas.

Turismis kujuneb uus, tegevustel põhinev suund experiential tourism, mille eestikeelse vastena kasutab trükise autor nimetust “elamusturism”.

Eller on uurinud kahe aasta jooksul (2003-2005) elamusturismi käsitlusi ning tuginebki neile. Kõnealune uurimus pälvis mullu üliõpilaste teadusliku ühingu tööde võistlusel esimese järgu diplomi ja tõi auhinna Sihtasutuse Archimedes ja Gebert Rüf Stiftungi programmi NETS Estonia innovaatiliste ideede konkursilt.

“Elamusturismi tooteid on võimalik pakkuda aasta ringi,” kinnitab autor. “Traditsioonilisi turismiteenuseid tarbides viibib külastaja sihtkohas lühikest aega, elamusturismi puhul seevastu on võimalik külastajaid kohapeale “kinnistada”, pakkudes neile erinevaid elamusi samu ressursse kasutades.”

Näidetena toob Eller põnevaid ööbimiskohti (metsavenna punker, tünn, parv), piirkonnale omast maatoitu, põnevat ja haaravat tegevust kas või rahvakalendri tähtpäevade järgi.

Tartu ülikooli Pärnu kolledžis kaitstud diplomitööle tugineva raamatu “Mis on elamusturism?” trükiarv on 1000. Trükise saavad kõik Pärnu- ja Viljandimaa raamatukogud, omavalitsused, turismiettevõtjad. Kellel tungiv huvi teema vastu, võib seda küsida otse autorilt.

Tagasi üles