Toomas F. Aru asub noortekeskusega võitlusesse

Toomas F. Aru. FOTO: Ants Liigus

Pärnu noorte vabaajakeskus teatas, et lõpetab koostöö Toomas F. Aruga seoses lepingu rikkumise ja noorte rahulolematusega. Keskuse teatel anti linnavalitsusele üle 38 noore allkirjaga avaldus. Aru sõnul kasutati allkirjade saamiseks ebaausaid võtteid.


Toomas F. Aru ütles Raadio Pärnule, et ta on kätte saanud noorte vabaajakeskuse juhataja Annely Reilelt teatise Pärnu lastekaitseühinguga, mida Aru esindab, sõlmitud vara tasuta kasutamise lepingu erakorralise ülesütlemise kohta.Lepingu ülesütlemise põhjuseks on toodud selle rikkumine ja keskuses tegutsevate noorte 38 allkirjaga avaldus, milles palutakse lõpetada MTÜ Pärnu Lastekaitseühingu ja Toomas F. Aru tegevus noorte vabaajakeskuses seoses usalduse ja edasise koostöö võimalikkuse puudumisega.Toomas F. Aru sõnul toimus tal noortega koosolek, kus paljud väitsid, et ei teadnud, millele täpselt allkirja annavad, sest mingit selgitustööd ei tehtud. Pealegi mainis mitu noort, et neil lasti allkiri anda paberile, mis pidi esindama näiteks koosolekust osavõttu.Noorte arvamused on Aru sõnul koosolekuprotokolliga dokumenteeritud.Raadio teatel süüdistatakse Toomas F. Aru veel ahistamises ja vägivallas. Aru ütles, et tema ennast süüdi ei tunnista ning esitab selle kohta vajadusel politseile avalduse.Noorsootöötaja hinnagul on lepingu lõpetamine ning kõik sellega seonduv puhtalt seotud tema ja keskuse juhataja omavahelise mitteläbisaamisega.Samuti on Aru juba konsulteerinud juristiga ja vastulause esitanud. Tema sõnul on kaks võimalust: kas jõuda teatud sorti kohtuvälistele või siis juba kohtu määratud lahenditeni.

Tagasi üles
Back