IRLi liige harjutab lapsi mokatubakaga

Mokatubakat jäljendavad energiapadjakesed, mida R-kioskid alaealistele müüvad.

FOTO: Ants Liigus

Pereväärtusi propageeriva Isamaa ja Res Publica Liidu liige Andres Kriis müüb R-kioskite kaudu alaealistele suitsu lõhna- ja maitseainet sisaldavaid energiapadjakesi, mille karp jäljendab Eestis keelatud mokatubakat.

Mokatubakas ehk snus on nikotiinisisaldusega pulber või padjake, mis pikalt huule all hoides igeme kipitama ja veritsema paneb. Selle pikemat aega tarvitamisel lähevad hambad mustaks ja võivad välja langeda.

R-kioskites ametlikult müüdava Kickup Strongi koostises nikotiini pole ning see sisaldab kofeiini ja vitamiine. Toote suure kofeiinisisalduse tõttu on pakendil hoiatus, et päevas ei tohiks lutsutada üle viie energiapadjakese.

Padjakest proovides hakkas ige poole tunni jooksul tulitama, selle soolakaskibe maitse oli mokatubakast mahedam.

Lastele meenutavad padjakesed mokatubakat

Kickup Strongi pakendile on tootja soovitusel ning veterinaar- ja toiduameti nõudel kirjutatud “soovitav alates 16. eluaastast”. Kuna otsest keeldu noorematele müümiseks pole, sõltub padjakeste laste kätte sattumine R-kioski müüjate südametunnistusest.

“Lapsed ostavad neid R-kioskist seepärast, et nad sarnanevad tubakatootega,” ütles Pärnu Kuninga tänava põhikooli sotsiaaltöötaja Kersti Kesküla. “Mitte seepärast, et see on toidulisand. Nad saavad jätta mulje, et tegelevad keelatud asjaga.”

Veterinaar- ja toiduamet (VTA) on Kickupi energiapadjakesed klassifitseerinud toidulisandina. Toiduseaduse järgi on toidulisand toit, mille eesmärk on tavatoitu täiendada ja mis võimaldab mitmesuguseid toitaineid kontsentreeritult omastada.

“See on JOKK (juriidiliselt on kõik korrektne – T. R.) toode, eetiliselt väga peenikest nööri mööda kõndimine. Toidulisandid võiksid mõnel teisel moel müügil olla, ma ei lähe ju R-kioskist toidulisandeid ostma,” rääkis Kesküla.

“Kickupi padjakesed – justkui huuletubakas ilma nikotiinita. Täiuslik toode neile, kes tahavad suitsetamist maha jätta või lihtsalt elu nautida. Maitse ja tunne on sarnased huuletubakaga, kuid see toode ei sisalda ei tubakat ega nikotiini,” reklaamis Crazydeali portaal toidulisandina registreeritud Kickupi padjakeste sooduspakkumist.

Ahvatlemist on raske tõestada

Tubakaseaduse paragrahv 44 näeb alaealise tubakatoodete tarvitamisele kallutamise eest ette rahalise karistuse. Täiskasvanu, kes räägib lapsele juttu, et suitsetamine rahustab, võib saada kuni 1200eurose rahatrahvi.

Küsimusele, kas R-kiosk rikub alaealistele Kickup Strongi padjakesi müües tubakaseadust, vastas politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja Kristi Kais, et politseil puudub võimalus tõendada kallutamist.

Esiteks pole politseil põhjust kahelda VTA hinnangus, et tegu on toidulisandiga. Teiseks peab kallutamise puhul olema tõendatud, et alaealisel tekkis täisealise käitumise tagajärjel tahe suitsetada. Seda pole ilma konkreetse juhtumita võimalik hinnata.

Kesküla arvates mõjuvad Kick-up Strongi koostises sisalduv suitsu lõhna- ja maitseaine ning eriti selle mokatubakat jäljendav pakend mokatubaka tarvitamisele ahvatlevalt.

“See on sama hea, kui keegi müüks A.Le Coqi pudelis limonaadi. Omaette teema on nende padjakeste kofeiinisisaldus. Kofeiin mõjub lastele teistmoodi kui täiskasvanutele ja enamikus Pärnu koolides on näiteks energiajoogid sisekorraeeskirjaga keelatud,” rääkis Kesküla.

Eestis sarnast tubakatoodet ei müüda

R-kiosk ja Kickupi toodete Eestisse toomiseks asutatud Laferme Tobacco OÜ kinnitasid, et nad on teadlikud tubakaseaduse paragrahvist 28, mille järgi ei või alaealistele müüa tooteid, mille kuju sarnaneb tubakatoote omaga. R-kioski turundus- ja ostujuht Evelyn Hinto on portaalile Tarbija24 öelnud, et kuna mokatubaka müük on Eestis keelatud, siis ei sarnane Kickupi padjakesed ühegi Eestis müüdava tubakatootega. Sedasama kinnitas Laferme Tobacco OÜ üks omanikest Alex Siim Pärnu Postimehele: “Viitav toode puudub.”

Siim ja teine Laferme Tobacco OÜ omanik Andres Kriis teatasid, et Kickupi padjakeste sihtrühm on energiajookide ja kohvitarbijad ning padjakesed on niisama ohutud nagu kohv. “Tegemist ei ole mingil moel tubakatootega, tegu on energiajoogiga tahkel kujul. Pakend on tootja juurutatud, meie ettevõte on Eesti müügiesindaja, kelle pädevusse ei kuulu tootearendus. Kickupi tooted ei propageeri mingil moel suitsetamist või tubaka tarbimist,” kirjutasid ettevõtjad.

Kriis väitis, et ta tegeleb legaalse ettevõtlusega ega propageeri mingil moel suitsetamist või tubakatoodete tarbimist. Tema erakonnakaaslane, samuti IRLi kuuluv riigikogu liige Liisa-Ly Pakosta sellist ettevõtlust aga heaks ei kiitnud.

Kas järgmisena tuleb karastusjook Lasteviin?

Pakosta hinnangul keelustab tubakaseaduse paragrahv 28 ühemõtteliselt kõikide tubakasarnaste toodete müümise alaealistele. “Osad Kickupi tooted on ka välimuselt huuletubakaga äravahetamiseni sarnased ja nende müük on seega alaealistele ühemõtteliselt keelatud. Selle seadusesätte põhjus on mitte luua noortele võimalusi niiöelda harjutada ebatervislikku, sõltuvust tekitavat harjumust, mitte kaasa aidata neile justkui legaalse toote abil ületada psühholoogilist barjääri,” selgitas Pakosta.

Pakosta lisas, et seadusel on lihtne praktiline külg ka: lapsevanemad, õpetajad, treenerid jne peavad konfiskeerima kõik alaealiste kätte sattunud tubaka- ja tubakasarnased tooted ilma vajaduseta pöörduda analüüsideks laborite poole.

Pakosta soovitas sissetoojal asjadest ausalt rääkida. “Tootja enda kodulehel kickup.se on selgelt öeldud, et toode on tubakavaba huuletubakas ja sellisena selgelt mõeldud huuletubaka asendajaks neile, kes on nikotiini sisaldava huuletubaka sõltuvuses. Just niiviisi tutvustab oma tooteid tootja ise,” sõnas Pakosta.

Kõige arusaamatumaks jäi Pakostale aga see, kuidas veterinaar- ja toiduamet pole kursis tubakaseadusega. “Kas nikotiinivaba huuletubaka klassifitseerimisel toidulisandina võiks nad järgmisel korral klassifitseerida “Lasteviina” või “Kõuriku konjaki” näiteks karastusjoogina?” küsis ta.

Tagasi üles