Mehis Mets: Jalgratturi suvi on täies hoos

Pärnu politseijaoskonna juht Mehis Mets.

FOTO: Henn Soodla

Pärnu on suvel kahtlemata üks populaarsemaid linnu Eestis. Suvel on peamiseks liikumisvahendiks linnas jalgratas, enda oma või laenutatud, vahet polegi, kuid rattal liikumine on operatiivne ja mugav ning parkimismuresid ei ole.

Siinkohal pean meelde tuletama, et ei tohi unustada ohutut liiklemist linnas, sest inimeste, sh autojuhtide, ratturite ja jalakäijate arv on oluliselt suurenenud ning vaba liikumisruumi vähemaks jäänud, kuid meil kõigil tuleb siia ära mahtuda. Seetõttu tuletan liikluseeskirjast mõne punkti meelde.

Kes on jalakäija?

Jalakäija on isik, kes kasutab teed liiklemiseks jalgsi või ratastooliga.

Jalakäija all mõistetakse ka isikut, kes kasutab liiklemiseks rula, rulluiske, -suuski, tõukeratast, -kelku või muid nendesarnaseid abivahendeid.

Jalakäija ei tohi ületada sõiduteed kohas, kuhu on jalakäijaliikluse tõkestamiseks paigaldatud piire ja asulas eraldusribaga teel – väljaspool ülekäigurada; minna sõiduteele seisva sõiduki või muu takistuse varjust veendumata, et ei lähene sõidukit; takistada sõidukit, millel töötab sinine vilkur koos erilise helisignaaliga või ilma ja niisuguse sõiduki poolt saadetavat sõidukit; takistada teel töötavat sõidukit, millel on sisse lülitatud kollane vilkur.

Jalgrattatee ja jalgrattur

Jalgrattatee on jalgratta ja mopeediga liiklemiseks ettenähtud teeosa või sama otstarbega omaette tee, mis on tähistatud vastavate liiklusmärkide või teekattemärgistega.

Jalgrattur ja mopeedijuht ei tohi sõita kõnniteel (piirang ei kehti alla kümneaastase jalgratturi kohta); sõita juhtrauast käega kinni hoidmata (mopeedijuht peab juhtrauda hoidma mõlema käega, välja arvatud käega hoiatusmärguandmise ajal); lasta ennast vedada teise sõidukiga; vedada esemeid, mis takistavad juhtimist või tekitavad ohtu teistele liiklejatele; sõidutada sõitjat, kes ei istu kindlal istmel; sõita alkoholijoobes.

Ülekäigurada on ette nähtud jalakäijale tee ületamiseks.

1. juulil juhtus Pärnu linnas kolme tunni jooksul kaks liiklusõnnetust ning 6. juulil veel üks õnnetus, kus kohtusid omavahel jalgrattur ja auto ning nõrgem jäi kaotajaks. Õnneks keegi väga tõsiseid vigastusi ei saanud.

Tuletan ratturitele meelde, et ületades rattaga ülekäigurada, peab ratta seljast maha tulema ja ratast tuleb lükata üle “sebra” käekõrval. Ratturi liikumiskiirus on oluliselt suurem kui jalakäijal, mistõttu ratturi ilmumine “sebrale” on autojuhile tihtipeale ootamatu ja õnnetus kiire tulema. Jalgrattatee on seevastu mõeldud otseselt jalgratturile ja sõidutee ületamisel peab täitma liikluseeskirjast tulenevaid nõudeid jalgrattalt maha tulemata.

Juht ja jalakäija

Juht peab andma jalakäijale teed kõnniteel või teepeenral, sõites sinna sõiduteelt, parklast, puhkekohast, teega külgnevalt alalt, õuealalt või nende juurdesõiduteelt või pinnasteelt teele sõites; tagurdades; pöörde lõpetamisel ristmikult välja sõites; tema sõidutee ületamisel foori rohelise tule või reguleerija lubava märguande ajal; tema sõiduteeületamise lõpetamisel, kuigi juhile on süttinud foori lubav tuli.

Palun kõiki liiklejaid, nii autojuhte, jalakäijaid kui rattureid, et oleksite liikluses tähelepanelikud ja jälgiksite enda ümber toimuvat, et te ise ei satuks liiklusõnnetusse ei enda ega kellegi teise süül.

Käituge seadusekuulekalt, arvestage üksteisega ja nautige suve!

Tagasi üles