Urmas Sule: Pärnu haigla laiendab õendus- ja hooldusteenuseid

Urmas Sule.

FOTO: Urmas Luik

Sotsiaalminister Hanno Pevkur rahuldas SA Pärnu Haigla rahataotluse projektile “SA Pärnu Haigla õendus- ja hooldusteenuste infrastruktuuri arendamine”. Meedet rahastatakse Euroopa regionaalarengu fondist.

Projekti kogumaksumus on 65 724 014 krooni, millest Euroopa Liidu toetus projektile on pisut üle 30 miljoni krooni ja ülejäänud osa rahast peab tulema Pärnu haigla omavahenditest.

Pärnu haigla juhi Urmas Sule sõnutsi loob Pärnus Ravi 2 arendatava keskuse valmimine eeldused hooldusravi ja hoolekandeteenuste järjekordade lühenemiseks ja uute teenuste osutamiseks.

Urmas Sule, millele need kümned miljonid kroonid kuluvad?

Projekt muudab kogu Ravi 2 kinnistu õendus-hoolduskeskuseks.

Sinna on plaanis koondada ambulatoorsed ja statsionaarsed õendushooldus- ning hoolekandeteenused ja integreeritakse need omakorda geriaatria ja aktiivravi teenuste osutamisega.

Kas see tähendab, et Pärnu haigla hakkab senisest rohkem hooldusravi teenuseid pakkuma? Milliseid?

Hooldusravi teenused on komplekssed ja integreeritavad. Õendus- ja hooldusraviteenused on tihedalt seotud aktiivravi-, samuti hoolekandeteenustega.

Uuena tahame hakata keskuses pakkuma vanurite päevahoiu teenust, mille tarbeks luuakse õenduse päevakeskusele sobivad tingimused.

Kui palju inimesi tulevikus korraga teenustest osa saab?

Praegu on hooldusravi voodikohti 60. Sisuliselt ehitame Ravi tänavale täiesti uue keskuse ja selles on kokku 103 voodikohta. Keskusesse tuleb seega 83 hooldusravivoodit ja 20 hoolekandevoodit.

Kinnistul jätkab tegevust MTÜ Maarjakodu puuetega laste päevakeskus. Oma ruumid saab vanurite päevahoid.

Kui põhjaliku remondi Ravi 2 haiglahoone saab? Kas remondi ajaks katkeb mõne teenuse osutamine?

Olemasolev haiglahoone rekonstrueeritakse täies mahus. Haiglahoone tiivad saavad pikendused ja kolmanda korruse.

Ehitustööd teostatakse kolmes etapis nii, et hooldusravi teenuste osutamist samal ajal ei katkestata.

Millal ehitamiseks läheb ja valmis saab?

Pärnu haigla õendus- ja hoolduskeskuse ehitus on kavandatud etapilisena. Ehituse alguseks on planeeritud käesoleva aasta viimane kvartal ja projekti lõpptähtajaks 2012. aasta detsember.

Miks üldse on vaja Pärnus hooldusraviteenuseid laiendada?

Viimastel aastatel on eakamate inimeste osakaal meie ühiskonnas pidevalt kasvanud ja see trend tundub kindlalt jätkuvat. Sellega kaasneb hooldusravi- ja hoolekandeteenuse vajaduse pidev kasv, mis puudutab enim Pärnu linna elanikke.

Hooldusravi osas on praegu järjekorras pidevalt 20-25 inimest ja ooteaeg on ligikaudu üks kuu.

Uue keskuse valmimine loob head eeldused hooldusravi- ja hoolekandeteenuste osas nii järjekordade vähenemiseks kui uute teenuste osutamiseks.

Tagasi üles