Eliisabeti kirikus peeti koolitunde

Eliisabeti kiriku organist Jaanus Torrim andis Pärnu täiskasvanute gümnaasiumi õpilastele ajaloo-, ühiskonna- ja muusikaõpetusetunde.

FOTO: Eve Zekker

Pärnu täiskasvanute gümnaasiumi eri ainete õpetajatel on saanud heaks tavaks teha koostööd ühiste arvestustööde koostamisel, ainevaldkonna päevade, näituste, õppekäikude ja -reiside korraldamisel.

Ammu ei ole õppetund ainult klassis õpiku taga istumine ja faktide päheõppimine, vaid tervikpildi loomine maailmast ja üldise silmaringi avardamine.   

23. septembril ja 2. oktoobril toimusid 11. ja 12. kasside ajaloo, ühiskonna- ja muusikaõpetuse integreeritud tunnid Pärnu Eliisabeti kirikus, kus õpetajana astus õppijate ette koguduse diakon, peaorganist ja abiõpetaja Jaanus Torrim. Ajalooõpetajana andis Torrim ülevaate kiriku ajaloost, arhitektuurist ja Eliisabeti kogudusest. Kuulajad said teada, miks Pärnu linna vapil on just must rist, et Eliisabeti kogudus on Pärnu ainuke luterlik kogudus ja on suuruselt kolmas kogudus Eestis Tallinna Kaarli ja Jaani koguduste järel.

Ühiskonnaõpetuse õpetajana arutles Torrim riigi ja kiriku suhete üle. Kirik ei ole ainult usutempel, vaid ka ajalugu kajastav kultuuritempel, kontserdisaal ja heategevusega tegelev organisatsioon.

Muusikaõpetuse osas oli tunni teemaks loomulikult pillide kuningas orel, mis ainukese muusikariistana planeeritakse ja ehitatakse kindla hoone ja ruumi jaoks ning seetõttu tuleb oreliga tutvumiseks ise pilli juurde minna. Oreliõpetuse tund toimuski kiriku ülemises osas nii vana kui uue, 2010. aastal valminud oreli juures. Organisti ja muusikaõpetajana laskis Torrim voolata oma teadmisel ja võimsal orelimuusikal.

Põnev oli kuulata ja üritada aru saada oreli ehituse ja töötamise põhimõtetest. Siinkohal oli vaja meelde tuletada matemaatikas ja füüsikas õpitut, sest pneumaatika, mehhaanika, logaritmid ja hertsid on vajalikud teadmised ka orelimuusikas.

Orelihelide tugevust asuti kohe moodsate nutiseadmetega mõõtma. Kasutati ainulaadset võimalust piiluda vana oreli sisemusse ja uudistati spetsiaalselt orelimänguks Inglismaal valmistatud kingi. Selgus, et Pärnu uus orel on maailmas unikaalne, kuna oreliviled on ehitatud ümber kunstnik Rait Präätsa valmistatud vitraažakna ja selliselt paigutatuna ainulaadsed.

Selline kooliväline õppimine pakub õppijatele vaheldust  ja põnevust, sest oma silmaga nähtu saab arusaadavamaks ja selgemaks kui õpikust- internetist loetu, tuleb ju juurde emotsionaalne ja virtuaalne mõõde. Kodukoha kultuuriline identiteet on ka õppekava läbiv teema.

Järgmine õppepäev täiskasvanute gümnaasiumis on kirjanduse ja loodusainete päralt. 5. novembril toimuvad kirjanduse ja loodusainete tunnid Palamusel, jääajakeskuses ja Elistvere pargis.

Õpetajad ja õpilased on tänulikud kooli juhtkonnale, kaasõpetajatele ja koostööpartneritele, eelkõige Eliisabeti kirikule ja Jaanus Torrimile, sest selliste tundide ettevalmistamine, planeerimine ja tasemel andmine nõuab paindlikkust oma töö ümberkorraldamisel ja head koostööd.

Tagasi üles