Uulu korterielanikud on hoonete parendamisest huvitatud ja püüavad remontida jupikaupa: otsaseinte soojustamine ja akende-uste vahetamine on siiski samm edasi.

FOTO: Ants Liigus

Kui Pärnus ning Audru ja Paikuse keskasulas domineerivad värvilised renoveeritud korruselamud, mis annavad tunnistust tegusatest elanikest ja tublidest ühistutest, kulgeb maapiirkondades paneelelamute soojapidavuse parandamine pisitasa ning see on jõukohane vaid majadele, kus elab tööealine elanikkond.

Hulgaliselt on korterelamuid, kus üldse ühistu puudub.

OÜ Sindi Majavalitsus haldab 38 korruselamut, neist 13 on suurpaneelelamud, peale selle kahe-kolmekorruselised korteritega kivimajad ja vanemad puitelamud.