Nädal Eestis

FOTO: Ardi Truija

TEGUS TALGUPÄEV. Laupäeval toimunud "Teeme ära!" talgutel osales mullustest rohkem inimesi: esmastel andmetel vähemalt 43 026. Kokku korraldati 1771 talgut, enim Harjumaal ja Tallinnas, kus 411 talgust võttis osa kokku 12 547 inimest.

Traditsiooniliselt toimus kõige rohkem küla-, heakorra- ja looduskaitsetalguid, järjest rohkem korteriühistute ja noorte ja noortekeskustega seotud talguidki. Tehnilise järelevalve amet, häirekeskus ja päästeamet kutsusid kõiki "Teeme ära!" talgupäeva raames teada andma katmata ja katkiste luukidega kaevudest ja muudest ohtlikest rajatistest. Paiguti koristati prügi, mõnes kohas peeti pärast tööd mõttetalguid.

EESTI OTSIB KUVANDIT. Ettevõtluse arendamise sihtasutuse loodud töögrupp hakkas otsima järgmist Eesti lugu, kuna ligi 15 aastat tagasi välja töötatud ja 13 miljonit krooni maksma läinud märk "Welcome to Estonia" hakkab oma aega ära elama. Eesti 100. aastapäevaks ja Euroopa Liidu eesistumise ajaks on vaja uut kuvandit, mille loomisesse kaasatakse seekord rahvaski.

Tagasi üles