Pärnumaal Särghaual avatakse uus kivimite uurimiskeskus

PRN01: SÄRGHAUA : PÄRNU, EESTI, 17JUN15- ul/Foto URMAS LUIK PÄRNU POSTIMEES

FOTO: URMAS LUIK/PRNPM/EMF

Täna avavad Tallinna tehnikaülikooli (TTÜ) rektor Jaak Aaviksoo ja keskkonnaminister Marko Pomerants Pärnumaal TTÜ Särghaua maateaduste keskuses vastvalminud puursüdamike hoidla.

Särghaua vastvalminud hoidlas leiavad TTÜ pressiesindaja teatel püsiva säilituskoha Eestist, Lätist, Leedust ja Venemaalt pärit tugipuursüdamikud ja geoloogilised etalonid. Kokku on Särghaua keskuses tallel üle 22 kilomeetri maapõue läbilõikeid enam kui 400 puuraugust, millele lisanduvad kastidesse ladustatud maavarade, kivimite, mineraalide ja setete proovid.

"Geoloog on teadlane, insener ja ta väärib korralikku uurimiskeskkonda. Võib ka lõket teha, telgis magada ja raskusi trotsida, aga oma väikeses riigis peaksime küll olema nii kaugele jõudnud, et vähemasti ühes kohas oleksid geoloogilised kogud kenasti ja kättesaadavalt varju all ning uurija ise linade vahel," ütles keskkonnaminister Marko Pomerants.

Särghaua kollektsioonihoidlate kompleksi haldab TTÜ geoloogia instituut. Instituudi direktori Atko Heinsalu sõnul on kivimikollektsioonid ja eriti puursüdamikud teadlastele hindamatu uurimismaterjal, mida peale Eesti geoloogide ja tudengite käivad Särghaual kasutamas välismaa teadlased.

"Iga-aastaselt ilmub Eesti geoloogilistele säilikutele tuginedes kümneid teadusartikleid teaduse tippajakirjades. Näiteks eelmisel aastal ajakirjas Nature ilmunud Elga Mark-Kuriku kaasautorlusega avaldatud artikkel rüükalade olulisest rollist loomade evolutsioonis. Teisalt on kivimiproovid ja puursüdamikud riigile oluliste maavarade uuringute lahutamatu osa. Uue taristu rajamisega on Särghaual loodud võimalused aastaringseks töötamiseks Eesti puursüdamike arhiiviga ja võimekus võtta püsihoiustamiseks vastu partnerite teadus- või rakendusuuringute raames kogutud geoloogilist materjali," rõhutab Heinsalu.

Teadustaristu tegevusi toetab Särghaual mullu tegevust alustanud keskkonnahariduse õppekeskus koos õppeklasside ning majutus- ja olmeruumidega. Heinsalu nendib rahuloluga, et 42 aastat tagasi Särghauale rajatud geoloogide välibaasist on kujunenud kõigile avatud multifunktsionaalne õppe- ja teaduskeskus.

Särghaua keskus on osa Eesti teadustaristu teekaardist "Loodusteaduslikud arhiivid ja andmevõrgustik", mille raames ehitatakse ülikoolide ja riigiasutuste koostöös välja kollektsioonihoidlate võrgustik ning ühised infosüsteemid.

Puursüdamike hoidla rajamine läks maksma ligikaudu 160 000 eurot ja selle ehitas AS Pärnu REV.

Särghaua õppekeskuses on Eestis ainulaadne kivilabor-õpikoda, mikroskoopiaklass ja arvukalt nüüdisaegseid õppevahendeid keskkonnamõõtmisteks ja -vaatlusteks. Eelkõige eluta looduse õpetamine Särghaual toetub TTÜ teadlaste ja õppejõudude kompetentsile ning võimaldab korraldada põnevaid praktilisi õppekursusi nii õpilastele kui täiskasvanutele.

Särghaua õppekeskuse väljaarendamist on rahastanud Euroopa Liidu regionaalarengu fond ja Tallinna tehnikaülikool.

    Tagasi üles