Hinnalist materjali on tark maksimaalselt väärindada

Edelsteini trumbiks on hinnaliste materjalide maksimaalne väärindamine, mis on võimalik tänu kvaliteetsetele uutele seadmetele ja oma ala hästi tundvatele meistritele.

FOTO: MasCara Coats OÜ

2004. aastal asutatud OÜ Edelsteini algus oli tagasihoidlik. Pereisa Margus Kivimäe veetis suurema osa ajast Rootsis just kivitasapindadega tegeldes leiba teenides ja pereema Merle Laidro kasvatas kodus lapsi. Nii jätkamisel ei nähtud perspektiivi ja langes otsus luua oma ettevõte, eesmärgiks pakkuda kivitasapindu peamiselt Norra turule. Esimesed tooted valmisid elumaja keldris. Oskused olid mehel olemas, aga vahendeid ja ruumi minimaalselt.

Toodangut ei olnud just palju, aga kvaliteetsele kaubale leidus ostja ning kuna nõudlus suurenes, hakati otsima suuremaid ruume. Kõigepealt koliti Surju, kuid see jäi kodusest Audrust veidi kaugeks. Pärast pikka otsimist leiti sobiv variant Jõõpre lähedal asuva Siimu suurtalu kunagise sigala hoone näol, kuhu koliti 2008. aasta jaanuaris. Paraku ei jõua Merle Laidro sõnul vanu ruume kohendades  kunagi sada protsenti vajadustele ja soovidele vastava tulemuseni.

“Vanas tehases ja vana tehnikaga ei saanud me teha kõike, milleks olime juba tol ajal võimelised,” selgitab Merle Laidro. Nii otsustatigi, et tegema peab tõsise, üle poole miljoni krooni ulatuva investeeringu uue tehase ehitamiseks ja seadmete hankimiseks. Et omavahendeid sel määral võtta polnud, pöörduti käendamistaotlusega KredExi poole. KredEx väljastas ettevõttele Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondist rahastatava laenukäenduse ja jaanuarist 2014 on tootmine käinud uues tehases, kus nii ettevõtte juhid kui töötajad on saanud täiel määral keskenduda toodangu kvaliteedi täiustamisele ja uute klientide leidmisele. Samuti on laienenud materjalivalik, peale loodusliku materjali on valikus kunstkivid ja kõrgeid temperatuure taluvad keraamilised materjalid.

Laidro kinnitusel töötab kogu meeskond selle nimel, et kvaliteetset toodangut tuleks Edelsteinist rohkem ja kiiremini kui varem. Uus tehnika ja spetsialistide üha täienevad oskused võimaldavad vastu võtta järjest keerulisemaid ja mahukamaid projekte. Tehases on moodne arvutipõhine CNC-saag ja väga täpne digitaalne mõõtmismasin. Aga kõige olulisemad on ikkagi meistrid, kes seda kõike juhivad, rõhutab Merle Laidro ja kinnitab, et Edelsteini spetsialistid esitavad suuri väljakutseid masinatelegi, sest iga masina tehnilisi võimalusi kasutatakse maksimaalselt.

Väljaõppinud meeste hoidmine on juhtide üks tähtsamaid ülesandeid, seda eriti alal, mida Eestis üheski koolis ei õpetata. “Kõik, kes meil töötavad, on saanud väljaõppe ettevõttes. Uue töötaja võtmine on meie alal keeruline ja kulukas protsess, sest õpipoisiaeg on pikk ja materjal kallis. Töötajate seas on vajalik teatud spetsialiseerumine, et igaühel on miski, milles tema on kõige parem. Praegu töötavaid mehi võib kindlalt pidada oma ala meistriteks,” kiidab Laidro ja lisab, et uues tootmishoones on kõigil ka mugavad olmeruumid.

Edelsteinis on leidnud tõestamist, et mida keerulisemaid on tellimused, seda suurem on tulu. Lihtsamaid asju suudavad paljud teha, aga Edelsteini meistrid on uhked, et viivad ellu disainerite soovunelmaid. Mida kõrgemat kvaliteeti ja keerulisemalt teostatavat toodangut ettevõte pakub, seda vähem on teisi, kes sellega hakkama saavad.

”Nüüd on juba tekkinud mõningane kindlustunne. Kivivaldkonnas ei liigu asjad nii kiiresti kui start-up-firmas, sest kivitööstuses on väga oluline tugev aluspõhi – selleks et jõuda järgmisele tasandile, peab eelmine olema igasuguse hinnaalanduseta läbitud, aga tänu sellele ei ole ka ohtu väga järsult kukkuda. Ikka on olnud keerulisemaid momente, aga nii ei ole, et parasjagu üldse tellimusi pole,” avab Laidro oma valdkonna miinuseid ja plusse.

Läbi kogu tegutsemisaja on Edelsteini põhitoodanguks olnud köökide tasapinnad, kuid üha suureneb projektipõhiste tööde osakaal: laevad, hotellid, kontorid, restoranid. Praegu toodetakse näiteks Helsingis asuva Hiltoni hotelli tasapindu. Kõige rohkem eksporditaksegi Soome, kus pakutakse täisteenust, s.t kõike mõõtmisest paigalduseni, mujal kasutatakse koostööpartnerite abi.

Kõige kaugem riik, kuhu Edelsteini toodangut on sel aastal saadetud, on Jaapan. Rootsi, Norra, Venemaa on juba tavapärased sihtkohad. Palju uusi huvilisi leitakse tänu varasemate klientide positiivsetele kogemustele. Materjalid tuuakse Jõõpresse peamiselt Itaaliast, vähem Soomest, Rootsist, Hispaaniast ja Saksamaalt. “Itaalia on keskturg, kus on kogu võimalik kivivalik olemas, saame komplekteerida vajaliku tellimuse. Tehases on meil samuti hästi lai materjalide valik olemas.”

Eestisse jääb Edelsteini kivipindadest vaid väike osa. Aga Laidro sõnul on märke, et järjest enam kodumaiseid disainereid ja kliente on kivipindade üha avarduvaid kasutusvõimalusi avastamas. Juba teatakse, et ka kiviga saab “mängida”, luua põnevaid kaldeid, nurki jms. Tallinnas näeb Edelsteinis toodetud pindu näiteks Skype’i kontoris ja hotelli Foorum Monaco restoranis ja hotellis Palace. “Meie üks sihte ongi leida lahendused ka esialgu võimatuna näivatele ülesannetele. Nii lihtne on ju alla vanduda, meie püüame alati leida lahenduse,” on Laidro tulemuse üle uhke.

Neile, kes kivipindade peale mõelnud, soovitab Laidro teemasse veidi süveneda. Tasub kontrollida pakkujate tausta ja viia end kurssi erinevate materjalide kvaliteediklassidega, sest igal kivil on mingid väärtust ja omadusi tõstvad või langetavad nüansid, mida peaks teadma. Raskete kivipindade puhul on ülioluline professionaalne paigaldus. Kivi ei paisu ega kahane, aga on oht, et mööbel, mille külge see monteeritakse, võib mingi vea tõttu vajuda ning tekitada nii kivi sisse pingeid ja pragusid.

Ehkki Edelsteini areng on olnud stabiilne, leiab perenaine, et praegu on ära kasutatud vaid 50–60% ressursist, aga hüppeliselt ei saa maksimumi poole liikuda. Vahe-eesmärkide täitumine on aga pannud meeskonna mõtlema juba järgmiste võimalusi avardavate seadmete hankimise peale.

FOTO: Pärnu Postimees

Kommentaar:
Jarmo Liiver, KredExi ettevõtlusdivisjoni juht:
“Edelsteini omanikke iseloomustab selge visioon. Ettevõtet on arendatud samm-sammult nii, et ei tuleks teha klientide ja  töötajate rahulolu osas järeleandmisi. Valitud strateegia õigsust kinnitab suur ekspordi osakaal ja ettevõtte toodangu kasutamine nimekatel objektidel. KredEx on Edelsteini arengut toetanud, käendades neile väljastatud investeerimislaene, mille sihtotstarbeks on olnud tootmishoone rajamine ja tootmiseks vajalike seadmete soetamine.”

    Tagasi üles