Valla rahakoti paksus määrab laste võimalusi

Janne Ristimetsa tantsustuudios käib üle 200 õpilase kümnest omavalitsusest: õpilastest veidi üle poole on Pärnust, veerand Sauga vallast ja ülejäänud veerand jaguneb mitme asula vahel.

FOTO: Urmas Luik

Sajad koolilapsed väljaspool Pärnut käivad linnas huviringides ning see, kui palju vanemal selle eest tasuda tuleb, sõltub paljuski koduomavalitsuse reeglitest ja sellestki, kas soov on käia munitsipaal- või erahuvikoolis.

Vändra alevis ning Tori ja Saarde vallas jälgitakse põhimõtet toetada huvihariduse andmist üksnes munitsipaalhuvikoolides, erahuvikoolides õppimist ei toetata. Teisal toetatakse seda huvikooli, mida õpilane eelistab, ega tehta vahet munitsipaal- ja erahuvikoolil.

Rõngasvaldades suurim toetus

Tagasi üles