Ühisgümnaasium käis Tartus kogemusi vahetamas

Pärnu ühisgümnaasiumi delegatsioon, kuhu kuulusid direktsiooni liikmed, õppetoolide juhatajad ja õpilasesinduse esindajad, külastas 23. novembril Tartu Kristjan Jaak Petersoni gümnaasiumi, et vahetada kogemusi ja saada lisainformatsiooni moodulõppest, mida Petersoni gümnaasium on üle aasta juba edukalt rakendanud, sellega tähelepanu püüdnud ja õpilaste suure rahulolu saavutanud.

FOTO: Erakogu

Pärnu ühisgümnaasiumi delegatsioon, kuhu kuulusid direktsiooni liikmed, õppetoolide juhatajad ja õpilasesinduse esindajad, külastas 23. novembril Tartu Kristjan Jaak Petersoni gümnaasiumi, et vahetada kogemusi ja saada lisainformatsiooni moodulõppest, mida Petersoni gümnaasium on üle aasta juba edukalt rakendanud, sellega tähelepanu püüdnud ja õpilaste suure rahulolu saavutanud.

Ühisgümnaasiumi esindajaid võtsid vastu Tartu linna ja maakonna 2015. aasta parimaks õppeasutuse juhiks valitud KJPG direktor Merike Kaste ja õppejuht Ülle Talts.

Petersoni gümnaasium loodi 2012. aasta 22. veebruari otsusega "Tartu linna munitsipaal- ja üldhariduskoolide ümberkorraldamine", mille alusel lahutati põhikool ja gümnaasium tollases Tartu Descartes’i lütseumis, Tartu kommertsgümnaasiumis ja Tartu Kivilinna gümnaasiumis. Kolme kooli gümnaasiumiosade liitmisel tekkis uus munitsipaalgümnaasium, mis oli siis ja on praegugi Eesti kõige suurem puhas gümnaasium.

Kristjan Jaak Petersoni gümnaasiumi direktor alustas tööd juba 1. novembril 2013, kuigi kool alustas õppetööga alles 1. septembril 2014. See võimaldas uuel koolil pühendada piisavalt aega ja inimressurssi oma õppekava ja põhiväärtuste väljatöötamisele. 2013. aasta novembrist 2014. aasta juunini toimusid regulaarsed kohtumised, rühmatööd ja arutelud eri huvirühmadega, et leida uuele koolile oma kontseptsioon ja eripärad.

Kohtumise peateema oligi ühe KJPG eripära ehk moodulõppe rakendamine ja korraldamine. Petersoni gümnaasiumi põhimõte oli luua õppekava, mis motiveeriks õpilast ja laseks koolil olla õpilase arengu võimendaja. Õpilane saab seal valida peale kohustusliku kursustepaketi kaks oma huvidest, võimetest ja vajadustest lähtuvat moodulit (iga moodul koosneb omakorda kuuest kursusest, mis on ühtlaselt jaotatud kolme aasta peale). Mooduleid on kool välja pakkunud 22 ja neist populaarseimad on sport ja tervishoid, juriidika ning psühholoogia. Moodulite õpetamisel tehakse koostööd teiste asutustega ja paljusid kursusi annavad oma ala spetsialistid. Näiteks juriidikakursusi annab Tartu maakohtu kohtunik Eveli Vavrenjuk.

Peale moodulõppe rakendab KJPG teisigi häid ja õpilaskeskseid lähenemisi. Näiteks saab koolis üle kanda osalemist spordikooli treeningutel, muusikakoolis, kunstikoolis või Tartu ülikooli teaduskoolis. Nii väheneb muusika, spordi, kunsti ja teadusega süvitsi tegelevate õpilaste koormus. Aastatöö raames korraldavad paljud õpilased kogu kooli jaoks olulisi üritusi, nagu ainenädalad, spordipäevad, õppekäigud-ekskursioonid koos giiditeenusega jms.

Põgusalt puudutati ühiskatsete teemat, sest Tallinna eeskujul plaanib Tartugi juba sel kevadel korraldada oma viide gümnaasiumisse katsed ühel päeval ühiskatsete vormis. Sellel süsteemil on nii plusse kui miinuseid, kuid õpilase jaoks on olulisim ajaline võit, sest enam ei pea tegema katseid mitmes koolis, hakkama saab ühe päeva ja ühekordse testi täitmisega. Sissastumisel saab õpilane märkida neli eelistust. Esimesena kutsub kool vestlema õpilased, kes on teinud testi edukalt ja märkinud kooli oma esimeseks valikuks.

Ühisgümnaasiumi delegatsioon peab Tartus käiku väga arendavaks ja kasulikuks, sest väärtuslike kogemuste kõrval pandi idanema nii mõnigi koostöömõte, mis võiks peagi realiseeruda mõlema kooli õpilasesinduse ühistegevusena ning mõne ühise õpilaskonverentsina. Aprillis on Petersoni gümnaasiumi delegatsioon kutsutud Pärnu ühisgümnaasiumisse, et nendega omakorda jagada meie positiivseid kogemusi.

Pärast Tartus käimist oleme veendunud, et moodulõpe on ka meie kooli tulevik, sest see võimaldab paindlikku õppekava, paremat arvestamist õpilaste individuaalsete vajaduste ja võimetega, tõstab õpimotivatsiooni, soodustab ainetevahelist lõimumist, tugevdab sotsiaalseid kontakte ja kooli ühtsustunnet. Märkimata ei saa jätta ka asjaolu, et moodulõpe oleks Pärnu linna ja maakonna haridusmaastikul midagi täiesti uut. Seega rakendab kool juba 2016. aasta sügisest moodulõppevormi, mis lubab õpilasel valida kümne mooduli hulgast endale meelepäraseimad ning seeläbi panna kokku omaenda õppekava.

Tagasi üles