iDeal kampaania

Häärberi varjus konutavad kummitusmajad

Tihemetsa alevikus kriibivad kohalike hinge Asuvere tee 4 varisemisohtlikud kunagised ühiselamud, mille omanik on Riigi Kinnisvara Aktsiaselts.

FOTO: Urmas Luik

Voltveti mõisa häärberi kuldsed trepilõvid on talveks varjunud kasti alla, nagu peljates nende küsivat pilku, kes kauni fassaadi varjust avastavad räämas korrusmajad.

Omaaegse Tihemetsa sovhoostehnikumi õpilaste kolm kolmekorruselist ja nendega ühendatud madalam ühiselamuosa kummitavad kohalikke aastaid ning tekitavad järjest tihedamini küsimuse, miks ohtlike hoonetega midagi ette ei võeta. Kohalike jutu järgi kogunevad varisemisohtlikesse majadesse õhtuti noored ja mõtet pole uksi kinni lüüa.

“Aastat kümme tagasi löödi ripakil sissepääsud laudadega kinni, aga need kisti lahti ja lauadki tassiti minema,” räägib mees, kes mööda Asuvere teed tööle ja koju käib.

Saarde vallavanem Andres Annast ütleb, et nemad hoiavad hoonetel silma peal ja kui vaja, teevad omanikule ettekirjutuse. Kõnealuste hoonete haldaja on Riigi Kinnisvara Aktsiaselts (RKAS), millele need nagu teisedki kinnistud kuuluvad haridus- ja teadusministeeriumiga sõlmitud lepingu alusel.

“Vahetult mõispargi taga asuv endine ühiselamu on Tihemetsa kõige suurem ja inetum kolemaja,” jagab vallavanem kohalike muret 1960. aastate keskel kerkinud rajatiste pärast, mille teepoolse maja seinale on kinnitatud silt “Varinguoht”.

Annasti jutu järgi on RKAS hakanud Tihemetsas nende käes olevat kinnisvara enampakkumiste kaudu võõrandama.

“Paar hoonet on õnnestunud RKASil maha müüa ja uued omanikud on käinud oma plaanidest valda teavitamas,” lisab Annast. Nende hoonete hulgas on 1975. aastal ehitatud talveaiaga sööklamaja.

RKASi kommunikatsioonijuht Madis Idnurm selgitab, et 2011. aastast on Tihemetsa alevikus müüdud üheksa riigile mittevajalikku kinnisvaraobjekti ja alanud aasta müügiplaanis on kolme objekti võõrandamine. Need asuvad Asuvere tee 4, Peahoone tee 4-35 ja Lasteaia tee 1.

“Pika müügiprotsessi taga on kurb tõsiasi, et väikeasulates kinnisvaraturg sisuliselt puudub, tehinguid tehakse väga harva ja mahud on väikesed ning tühjana seisvatele hoonetele uute omanike leidmine võtabki mitu aastat aega,” põhjendab Idnurm kujunenud olukorda.

Idnurme jutu järgi on RKAS kaasanud objektide võõrandamise kiirendamiseks kinnisvarabüroosid, kuid nemadki ei saa üle oma varju hüpata ja müüki kiirendada.

“Kuna kõnealused hooned on amortiseernud, oleme kaalunud nende lammutamist, kuid sellega kaasnevad lisakulud,” lisab Idnurm. “Väikestes kohtades lähevad kaubaks pigem hoonestatud kui hoonestamata kinnistud.”

Saarde vallavalitsus on teinud ohtlike ehitiste puhul ettekirjutused nõudega sulgeda avad Kilingi-Nõmmes pooleli jäänud restorani ja Talil kortermaja vareme omanikule ning Lodja endise tankla kinnistu omanikule.

“Kohtume nende hoonete ja kinnistute omanikega veel, et leida olukorrale lahendus,” ütleb vallavanem.

Tagasi üles