FOTO: PP

Pärnu Linna TSN Täitevkomitee rahandusosakond teatab kõigile individuaalmajade ja ehituskruntide valdajaile, et ajavahemikul 27. veebruarist kuni 3. märtsini 1956. a. toimub Pärnu Linna TSN Täitevkomitee saalis (Võidu t. nr. 3 II korrusel) hoonetemaksu ja maarendise maksuteadete kätteandmine.

Tellijale