Video: suurõppus Läänetorm toob Pärnumaale üle 1000 kaitseliitlase

Täna alanud Kaitseliidu suurõppus Läänetorm toob Pärnumaale pea nädalaks üle 1000 vabatahtliku riigikaitsja viiest Kaitseliidu malevast.

Kevadtormiga samal ajal toimuv Kaitseliidu harjutus on Lääne-Eesti malevate põhjal moodustatud üksuse hindamisõppus, mille fookuses on objektikaitse, maa-ala puhastamine vastastest ja dessanditõrje.

"Kuigi me oleme osalenud viimasel ajal üsna mitmel suurõppusel, on Läänetorm Lääne-Eesti malevatele nendest kindlasti kõige tähtsam," lausus Pärnumaa maleva pealik kolonelleitnant Tõnu Miil. "Seda võib nimetada meie üksuste sõjalise valmisoleku peaprooviks või eksamiks."

Õppetegevus koos imitatsioonivahendite ehk paukmoona ja lõhkepakmete kasutamisega on kavandatud valgele ajale. Küll võib õppuse ajal tavapärasest tihedamini näha Pärnumaal sõitmas Kaitseliidu masinaid.

"Palume sellega arvestada ega mitte pahandada, sest kaitseliitlased täidavad oma kohust ja õpivad selleks, et meil kõigil oleks siin turvaline elada," kutsus maleva pealik inimesi üles mõistvale suhtumisele.

"Kaitseliit saab edukalt tegutseda ainult tänu kohalike kogukondade toele, aidates meil õppusi korraldada, saavad kõik eestlased anda otsese panuse riigikaitsesse," kinnitas Miil.

Õppusele pannakse punkt laupäeval, 14. mail Tihemetsas Läänetormil osalenud üksuste lõpurivistusega. Ühes sellega avatakse pidulikult Pärnumaa maleva Kikepera malevkonna äsja ekonstrueeritud kodu.

Läänetorm on Pärnumaal põhiliselt Paikuse, Surju ja Saarde vallas, kuid virtuaalses ruumis kandub tegevus  Lääne ja Saare maakondagi, kus toimetavad malevate staabid.

Läänetormile on kutsutud üle 1000 kaitseliitlase Pärnu-, Saare- ja Läänemaa, Tartu ja Jõgeva malevast. Samuti tegutseb harjutuse ajal Pärnus Kaitseliidu peastaabi baasil komplekteeritud maakaitsestaap.

Tagasi üles