Gümnasistid valisid riigieksamid

Eksamitulle ei lähe ainult gümnaasiumi- või kutsekoolilõpetajad, vaid needki, kes lõpetanud kooli varem.

FOTO: Ants Liigus

Õpilastel tuleb gümnaasiumi lõpetamiseks sooritada kolm riigieksamit: eksam eesti keeles või eesti keeles teise keelena, matemaatikas ja võõrkeeles.

Tellijale

Matemaatika riigieksamit tehes valib õpilane kitsa või laia kursuse alusel koostatud eksamitöö vahel.

Võõrkeele küpsuseksami puhul on kolm valikuvõimalust. Võib valida inglise keele riigieksami, mille eduka läbimise korral antakse õpilasele B1- või B2-tase, või otsustada Innove vahendatud rahvusvahelise prantsuse, saksa või vene keele eksami kasuks, mille eduka sooritamise korral omandab õpilane rahvusvaheliselt tunnustatud keeleoskuse tunnistuse. Kolmanda variandina võib esitada rahvusvaheliselt tunnustatud võõrkeeleeksami vähemalt B1-tasemel läbimise tunnistuse, mis vabastab õpilase võõrkeele riigieksamist.

Tagasi üles