Pärnu ranna-ala hakatakse suuremaks planeerima

Pärnu linnavalitsus algatas Pärnu keskranna laiendamise detailplaneeringu kootamise.

FOTO: Pärnu linnavalitsus

Pärnu linnavalitsus otsustas algatada Pärnu keskranna laiendamise detailplaneeringu koostamise.

Detailplaneeringu koostamise ülesanne on selgitada välja, millised on võimalused laiendada keskranda Pärnu jõeni, pikendada ranna piirkonna kasutushooaega, parandada rannaalale ligipääsu ning ranna- ja puhkealaga seotud teenindust, leidmaks alale terviklik ruumilahendus.

Detailplaneering koostatakse kehtiva üldplaneeringu kohasena. Juhul, kui detailplaneeringu koostamisel selguvad asjaolud, mis tingivad üldplaneeringu muutmise, kohaldatakse detailplaneeringu menetlemisel üldplaneeringu koostamisel ettenähtud menetlust.

Detailplaneeringu koostamisel tuleb arvestada Pärnu rannaniidu looduskaitseala kaitsekorralduskavaga aastateks 2011–2020, samal looduskaitsealal tehtud inventuuriga aastatel 2013–2016 ja Pärnu Rannapargi hoolduskavaga aastateks 2016–2025.

Tagasi üles