Innove toetas kaht Pärnumaa ettevõtlusprojekti

PRN01: RAJALEIDJA : P

FOTO: URMAS LUIK/PRNPM/EMF

Koolide, kogukonna ja ettevõtjate koostöö toetamiseks jagas sihtasutus Innove kogu Eestis 19 projektile üle 172 600 euro. Toetuse pälvis kaks projekti Pärnumaalt.  

Tellijale

Are kooli projekti "Tänased Are kooli õpilased – homsed ettevõtjad" toetatakse 1987 euroga. Projekti kogumaksumus on veidi üle 2200 euro. Pernova hariduskeskuse projekt näeb ette turismi- ja käsitööettevõtluse õppelaagrit Ojakol. Ligikaudu 5000 eurot maksev projekt saab 4252eurose rahastuse.

Toetatud projektide raames plaanitakse tuleval õppeaastal kutsuda koolinoori juhendama ettevõtjaid, organiseerida õpikodasid, ettevõtlusõppe huviringe ja laagreid ning korraldada uudset ettevõtlikkusega seotud koolivälist tegevust. Enamik projekte kavandab tegevusi kohalikul tasandil.

Tagasi üles