Kelm pettis Pärnumaa vanainimestelt välja enam kui 11 000 eurot

Egery.

FOTO: Politsei- ja piirivalveamet

Pärnu maakohus mõistis täna hommikul toimunud istungil tingimisi vangistuse kelmuste, võltsimiste ja varasema otsusega mõistetud katseajal ning ka peale seda süstemaatiliselt varastanud Egery Sepling-Horuženkole. Naine teenis 18 kõrges eas ohvri arvelt enam kui 11 000 eurot tulu.

Naise karistuseks mõistis kohus eri paragrahvide alusel kaks aastat 11 kuud ja 27 päeva vangistust, millest arvati maha eel- ja loovutusvangistuses viibitud aeg: kuus kuud ja 23 päeva. Trellide taha läheb Sepling-Horuženko vaid juhul, kui ta paneb kolmeaastase katseajal jooksul toime kuriteo.

"Kõige tähtsam on, et kelmus leidis tõendamist ja naine mõisteti süüdi," rõhutas Lääne ringkonnaprokurör Merry Tiitus. "Kohus andis talle tänase otsusega veel viimase võimaluse, kuid ta teab, mis ees ootab, kui ta katseaja kontrollnõudeid või elektroonilise valve tingimusi rikub."

Kohtunik Igor Pütsepa sõnul võeti karistuse mõistmisel arvesse, et süüdistatav kahetses oma tegu ja kinnitas, et on vahi all oldud aja jooksul oma tegude lubamatusest järeldusi teinud.

Kuueks kuuks allutati karistuse saanud naine elektroonilisele valvele, mille tingimused näevad ette, et ta elab oma alalises elukohas, ilmub ettenähtud ajal kriminaalhooldaja juurde registreerimisele ja allub kriminaalhooldaja kontrollile. See kontroll näeb muu hulgas ette loa saamist oma elukohast lahkumiseks Eesti piires, kui kodust ollakse ära üle 15 päeva. Luba Eestist lahkuda, olenemata reisi kestusest, vajab naine igal juhul.

Et säästa väga eakaid kannatanuid kurnavast üldmenetlusest, nõustus prokuratuur lühimenetlusega. "Kannatanute sünniaastad jäävad vahemikku 1921-1939 ning paljud neist elavad väljaspool Pärnut. Leidsin, et ütluste andmine üldmenetluses oleks just kannatanute seisukohast liialt kurnav ning seetõttu nõustusin süüdistatava ja kaitsja taotlusega lahendada asi lühimenetluses," selgitas prokurör. Lühimenetluses tehtud süüdimõistva otsuse korral ei saa prokuratuur vaid karistuse muutmiseks kohtuotsust edasi kaevata.

Kohtuotsusega konfiskeeriti talt tahtlikult süüteoga saadud vara ehk pruuni värvi meeste saapad. Tsiviilhagi tagamiseks arestiti kohtuotsusega naiselt ehteid, varasema kohtumäärusega arestitud kaks mobiiltelefoni, viiul ja käekell jäetakse hagide tagamiseni aresti alla.

Sepling-Horuženko peab kannatanutele tasuma üle 9250 euro. Väiksema osa tsiviilnõuetest on ta neile hüvitanud. "21. juuni seisuga on kolmele kannatanule tsiviilhagid hüvitatud, süüdistatav on olnud pea seitse kuud vahi all ja tal on poolteiseaastane laps," selgitas kohtunik, kelle sõnutsi leidis kohus, et mõistetud karistuse puhul on oluline eelkõige mõjutada süüdimõistetut oma käitumist ümber hindama ja edaspidi kuritegusid mitte toime panema.

Tagasi üles