Urmas Hännile: Huumoripreemia Eesti riigiisadele

Urmas Hännile

FOTO: PP

Raske, kui mitte võimatu on tõsiselt suhtuda riiki, kus haldusterritoriaalsest reformist on tehtud naljanumber. Jant, mille käigus Audru valla, Paikuse valla, Pärnu linna ja Tõstamaa valla ühinemisel moodustus äsja, 1. novembril omavalitsusüksus Pärnu linn, kuhu kuuluvad Pärnu linn, Audru ja Tõstamaa alevik, Paikuse ja Lavassaare alev ja 49 küla.

Tellijale

Kui Eesti Vabariigi veerand sajandit tagasi vastu võetud põhiseadus sätestab, et “kohaliku omavalitsuse üksused on vallad ja linnad”, siis viimati mullu kohendatud Eesti territooriumi haldusjaotuse seadus on ses suhtes tunduvalt ajakohasem ja avarapilgulisem, tõdedes, et “vald ja linn jagunevad asustusüksusteks; asustusüksused on asulad, milleks on linnad, külad, alevikud ja alevid”.

Seega polegi lahmakal maalapil (858,07 ruutkilomeetrit) laiutavas Pärnus paiknevad alevid-alevikud ja poolsada küla irvitada asi, ehkki tõik ise on äärmiselt kummaline.

Tagasi üles