Alar Karis: Eestile terendab valikute aeg

Alar Karis.

FOTO: PP

Riigikontrolli audit näitab, et möödunud aasta raamatupidamise aruanne on suures osas korrektne ehk kajastab õigesti ja õiglaselt riigi finantsseisundit, majandustulemust ja rahavooge.

Tellijale

Riigiasutuste, riigi mõju all sihtasutuste ja riigi äriühingute raamatupidamine on hästi korraldatud ja raamatupidamise aastaaruanded suurte vigadeta.

Riigikontrolli tänavuses ülevaates vara kasutamise ja säilimise kohta on üks osi pühendatud riigieelarve mõistetavuse ja selguse teemale. Kui riigieelarve võrreldavus eelarve täitmise aruandega on aastate jooksul vähehaaval paranenud, siis ülevaade sellest, milleks eelarves ettenähtud summasid võib kasutada, on riigikontrolli hinnangul pigem halvenenud.

Tagasi üles