Urmas Hännile: Sõbrad, nii see asi nüüd küll ei käi!

Urmas Hännile

FOTO: Pärnu Postimees

Pärnu ühele, nüüd juba kunagisele abilinnapeale lahkumishüvitise määramisega näitas vastne linnavolikogu, et seaduste väänamine on vast valitud omavalitsusorganile käkitegu.

Tellijale

Kukepea, hoolimata kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses sätestatust, et kohalik omavalitsus järgib oma ülesannete ja kohustuse täitmisel seadusi. Ja “volikogu liige juhindub seadustest, linna põhimäärusest ja teistest õigusaktidest ning linnaelanike huvidest ja vajadustest”, nagu on ette nähtud Pärnu linna põhimääruses.

Paragrahvidele vilistamine oli seda ootamatum, et seesuguse talitamise eest oli kohaliku võimu esindajaid aegsasti hoiatatud.

Tagasi üles