Sakslased ja hollandlased käisid Pärnumaal häid ideid kogumas

Käesoleval nädalal väisas Pärnumaad suur rahvusvaheline ekspertgrupp Saksamaalt ja Hollandist, kes sõitsid Eestisse tutvuma siinsete heade praktikatega.

FOTO: Erakogu

Sel nädalal väisas Pärnumaad suur rahvusvaheline ekspertide grupp Saksamaalt ja Hollandist, nad sõitsid Eestisse tutvuma siinsete heade meetoditega.

Tegemist on pikaajalise koostööprojektiga "Effect", mida koordineerib Põhja-Hollandi tööturu piirkonna eest seisev organisatsioon Rondom Education Euroopa sotsiaalfondi toel. 

Projekti eesmärk on luua rohkem võimalusi tööturul, põhinedes vastutustundlikul käitumisel, et haavatavad ühiskonnarühmad saaksid ühiskonnaelus osaleda. Teadmiste vahetuseks on loodud partnerlus Eesti, Saksa ja Hollandi haridusasutuste vahel. 

Eestist on kaasatud Pärnu Saksa tehnoloogiakool koos Paikuse noorte tugila ja Vana-Vigala tehnika- ja teeninduskooliga. Saksamaalt on kaasatud suurim üleriigiline haridusteenuse osutaja SBH Südost GmbH, Hollandist Hariduse SA Leerzaam, Põhja-Kennemerlandi Hariduse SA ja Regius College Schagen.

Koostööd tehes soovivad partnerid üksteist tugevamaks muuta, jagades teadmisi, häid näiteid, parimaid tavasid, kogemusi, väljatöötatud metoodikat ja sellega seotud metodoloogilisi aluseid. Projekti siht on mõista osalejariikide protsesse ja meetodeid ühiskonna haavatavate rühmadega tegelemiseks ja uurida eri meetodeid. 

Jagatud kogemustest üksikjuhtumi tasandil on seejärel oluline järeldada, mis tõepoolest toimib, et see sobituks ka uute (rahaliste) võimaluste ja asjakohaste seadustega. Omandatud teadmiste põhjal töötatakse järgneva aasta jooksul välja sihtrühma juhendamise alused, mida selgitatakse ja mis avaldatakse Euroopa tasandil.

Pika töise nädala jooksul jõuti peale Pärnumaa haridusasutuste külastada näiteks Laitse  Lootuse küla, Astangu kutserehabilitatsiooni keskust, Tallinna Juksi tugikeskust.

Kohtuti Viljandis töötukassa esindajatega, noorte tugila ja mobiilset noorsootööd eestvedavate organisatsioonide esindajatega. Külalistele avaldasid muljet Pärnu toimetulekukool ning Vana-Vigala tehnika- ja teeninduskool oma õpilaskeskse lähenemise ja õpikeskkonnaga. 

Kui kevadel tutvuti Hollandi haridusasutuste parimate praktikatega, ootab järgneval aastal  ees Saksamaa haridus- ja tööturuasutustega tutvumine.

Programmi vältel kogutud analüüside ja teadmiste põhjal valmistatakse ette alus eri sihtrühmade juhendamiseks. See alus avaldatakse ja jagatakse väljatöötatud juhenddokumendina Hollandis lõppkonverentsil.

Tagasi üles