Pärnumaa ehitustelt avastati ebaseaduslikke töötajaid 65 korral

Politsei- ja Piirivalveamet (PPA) ning maksu- ja tolliamet (EMTA)tabasid oktoobris Martensi ehituselt kümme moldovlast ja ukrainlast, kellel polnud õigust seal töötada.

FOTO: Mailiis Ollino/

Politsei- ja piirivalveamet (PPA) on reididel ehitusobjektidele tuvastanud varasemast mitu korda rohkem ebaseaduslikke töötajaid, Pärnumaal leiti neid 65 korral.

Selle aasta 11 kuuga registreeriti kogu Eestis 445 ebaseaduslike töötajatega juhtumit, mullu sama aja jooksul 180.

Lääne prefektuuri piiri- ja migratsioonijärelevalvetalituse juhi Margo Petersi sõnutsi on sisuliselt tegemist musta tööjõu kasutamisega, mis võib tuua probleeme nii töötajale, tööandjale kui töö tellijale. "Objektilt avastatud registreerimata töötajad ei saa oma tööd jätkata ja objekti valmimisaeg võib edasi lükkuda. Mustema stsenaariumi puhul peavad isikud lahkuma Schengeni territooriumilt, kui nende siinviibimisõigust piiratakse ja tööandjal ei võimaldata tulevikus välismaalt tööjõudu värvata," selgitas Peters.

Probleeme tekitab, et peatöövõtjal ei lasu seaduslikku vastutust välismaalastest töötajad nõuetekohaselt registreerida. "Peatöövõtjal ei ole huvi ega motivatsiooni kontrollida, kas objektil tööle asuval välismaalasel on ikka seaduslik alus Eestis töötada," rääkis Peters. "PPA on loonud e-päringute keskkonna Politsei.ee lehel, kus on võimalik kontrollida, kas töötaja lühiajaline töötamine on registreeritud. Selle eest vastutab töövõtja, kes välismaalase palkab." Peters lisas, et peatöövõtjatel pole praegu piiranguid vahendajate hulgagi suhtes. "Veel eraldi probleem on, et ettevõtted üritavad kõrvale hiilida ettenähtud palgamaksmise kriteeriumidest. Kõik see kokku rikub ausat konkurentsi," tõdes ta.

Petersi hinnangul viitab kasvanud ebaseaduslike töötamise juhtumite arv selgesti ehitusturu probleemsele seisule: turgu tuleks paremini reguleerida. "Mõistlik oleks registreerimise protsessi lihtsustada ja automatiseerida. Oleme teinud tööandjatele teabepäevi, kuid sellegipoolest tulevad paljud taotlused praegu sisse puudustega," sõnas ta. "Usun, et siin aitaks tsentraalne süsteem, mis lihtsustaks dokumentide esitamist ja mille kaudu kontrollitaks automaatselt puudusi ja edastataks dokumendid õigesse piirkonda."

Petersi kinnitusel töötatakse praegu välja e-taotluskeskkonda, kus tööandjad saaksid välismaalase lühiajalise töötamise taotluse sujuvalt esitada. "Ühelt poolt on arusaadav, et tööjõudu on vaja üldjuhul kohe ja kiiresti ja tööandja soovib töötaja sobivuses konkreetsele tööle veenduda. Teisalt on riigi huvi, et isikud töötaksid siin seaduslikult, neil oleksid sotsiaalsed garantiid, töö saaks õiglaselt tasustatud ja riigile laekuksid maksud," nentis ta.

Tagasi üles