Võikad libalastesaated varitsevad lapsi

Libalastesaateid on tehtud paljude pisikeste lemmiktegelasest Peppast, aga väikeste tüdrukute iidolist printsess Elsastki.

FOTO: shutterstock.com

Kuna vanematel jääb üha vähem aega lapsega tegelda, kannavad Pärnu õppenõustamiskeskuse psühholoogi Aive Hirsi hinnangul kasvataja rolli mitmesugused meediakanalid. Kui sobivad on seda rolli täitma aga näiteks Youtube’is levivad libalastesaated, kus lastele autoriteetsed tegelased nagu printsess Elsa ja põrsas Peppa kaaslastel päid otsast löövad?

Tellijale

Hirsi sõnutsi võib laste puhul järjest enam täheldada vägivaldsete lastesaadete suurenevat mõju, mis avalduvad eelkõige emotsionaalses ja sotsiaalses arengus. Psühholoogi selgitust mööda pärsivad vägivaldsed lastesaated lapse eneseregulatsiooni. See tähendab, et laps ei tule eri olukordades oma tunnetega toime, ei mõista emotsioonide tähendust ega suuda kohaselt reageerida.

Peale selle tekitavad säärased kaadrid lastel ebareaalseid mõtteid ja kujutlusi, mida laps võib kanda mõtlematult üle tegelikku ellu. “Laps ei oska ega suuda vaadatut teavet analüüsida, tal puuduvad selleks arengulised oskused ja võimed. Sellest tulenevalt sagenevad suhtlemis- ja käitumisprobleemid,” kõneles Hirs.

Tagasi üles