Väikesaarte toetust saavad Pärnu linn ja Kihnu vald

Manija saar.

FOTO: Mailiis Ollino/

Valitsus kinnitas täna väikesaarte nimekirja, mille omavalitsustele eraldatakse lisaraha, et säilitada seal püsiasustust ja pakkuda kvaliteetseid avalikke teenuseid. Pärnumaalt kuuluvad nimekirja Kihnu ja Manija. Manilaid jääb Pärnu linna haldusalasse.

Sellest aastast kehtima hakanud väikesaarte seaduse muudatuse järgi kuulub nimistusse väikesaar, kus elab rahvastikuregistri andmetel vähemalt viis inimest ja mille pindala on kuni 100 ruutkilomeetrit.

2018. aastal on riigieelarves väikesaartega seotud omavalitsustele tasandusfondi osana ette nähtud 577 940 eurot. Pärnumaalt saavad väikesaarte toetust Kihnu vald ja Pärnu linn.

"Oluline on, et Eesti igas piirkonnas, sealhulgas väikesaartel, on tagatud eluks vajalikud avalikud teenused sõltumata nende asukohast," ütles riigihalduse minister Jaak Aab. "Varem kehtinud seaduse järgi loetles seadus püsiasustusega väikesaared ja selle kinnitas riigikogu. Nüüdne kord annab paindlikkuse, et igal aastal kinnitatavas nimekirjas eraldatakse lisatoetused just neile väikesaartele, kus seda on vaja."

Tasandusfondis arvestatakse väikesaare või -saartega omavalitsuste lisakuluga, mis aitab kohalikul omavalitsusel katta saarelisest eripärast ja mereteest tingitud kulusid, sealhulgas saarevahi töö toetamiseks.

Saarevaht tagab saarel looduskaitseseaduse, muinsuskaitseseaduse, jäätmeseaduse ja muude seaduste ning kohaliku omavalitsuse õigusaktide täitmise ja nimetatud õigusaktidest tulenevate nõuete rikkumisest teavitamise. Saarevahi ametikoha vajadus ja loomine on sellest aastast omavalitsuste volikogude otsustada.

Tagasi üles