Tori vallas hakkas ilmuma oma häälekandja

Tori vallamaja.

FOTO: Urmas Luik

Tori vallas ilmus kohaliku häälekandja Tori Valla Teataja esimene number. Kaheksal leheküljel on ülevaade ühinenud omavalitsusest, selle valitsuse ja volikogu istungil­ otsustatust, uute ametnike kontaktandmed, hulga kooli- ja spordiuudiseid ning ülevaade “EV 100” kohalikest tähtüritustest.

Lugemishuvilised saavad teada, milliseid raamatuid Tori valla seitsmest raamatukogust eelmisel aastal enim laenutati ja millest on juttu Sindi noortekeskuse 2017. aasta raamatus.

Tori Valla Teataja toimetaja on Ave Grenberg.

Nelja omavalitsuse liitumise järel on ajalukku läinud nende häälekandjad: Are Valla Leht, Sauga Sõnumid, Sindi Sõnumid ja Kaldad, mis ilmus senises Tori vallas.

Ühinenud omavalitsustest on oma uus häälekandja ka Lääneranna vallal, mille esimene number jõudis postkastidesse detsembris. Jaanuaris jõudis esimese lehenumbrini Häädemeeste vald, kus ilmus esimene Liiviranna, mille aknaloos tervitavad lugejaid vallavanem Karel Tölp ja volikogu esimees Andrus Soopalu.

Tagasi üles