FOTO: PP

ÜLKNÜ Keskkomitee ja NSV Liidu Kultuuriministeeriumi poolt Moskvas korraldatud XI laste kujutava kunsti näitus, kus on välja pandud ligi 800 parimat pioneeride ja õpilaste tööd kõigist 15 liiduvabariigist, äratab laialdast tähelepanu.