Muusikaõpetajad saatsid poliitikuile kirja

  • Abilinnapea sõnavõtt pani muusikakooli õpetajad muretsema
  • Linn ei soovi enne ametliku seisu­koha kujundamist teemat kommenteerida

Kaks õpetajat ja üks õpilane: trombooni õppiva Andreas Metsla tundi juhendavad samal ajal klaveriõpetaja Imbi Haugas kontsertmeistrina ja vaskpillide õpetaja Arvi Sommer, kes on Andrease erialaõpetaja.

FOTO: Mailiis Ollino

Pärnu linnapeale ja linnavolikogu liikmeile saadetud kiri, millele on alla kirjutanud kohaliku muusikakooli õpetajate usaldusisik Anu Mänd, edastab karmi sõnumi.

Selles pannakse kahtluse alla kooli jätkusuutlikkus, kuna mitu õpetajat on koolist lahkunud paremini tasustatud koolidesse ja allesjäänud õpetajaskond vananeb.

Samast kõnelevad muusikakooli direktori Mall Türgi kinnitatud andmed: olemasolevad õpetajad täidavad puuduolevate pedagoogide ametikohad, ligemale poolesajast õpetajast moodustavad märkimisväärse osa pensionärid vanuses 63–76 aastat. Eriti tuntakse puudust klaveriõpetajatest ja kontsertmeistritest, aga koolis makstav palk ei meelita muusikalise kõrgharidusega noori – isegi mitte kunagisi Pärnu muusikakooli vilistlasi – kodulinna tööle.

Tagasi üles