Algkoolist maakonna suurimaks

FOTO: Erakogu

Eelmisel aastal tähistas Paikuse põhikool oma 20 aasta juubelit. See on lühike aeg, kuid kooli iseloomustab kiire areng.

Stiilinädal - filmikangelased.

FOTO: Erakogu

3. septembril 1990 toimus Paikuse külanõukogu saalis Paikuse algkooli avaaktus, direktor Urmas Sähka juhtimisel alustas õppetööd viis klassikomplekti 76 õpilase ja 7 õpetajaga. Nüüdseks on väikesest algkoolist saanud maakonna suurim kool, kus õpib 402 õpilast.

Aastate jooksul on kool tundnud vallavalitsuse tugevat tuge ja mõistvat suhtumist. Valminud on raamatukogu, söökla, moodsa kattega koolistaadion, kaks aastat tagasi avasime uue valgusküllase algklasside maja.

Tänapäevased õppimis- ja õpetamistingimused on ühe haridusasutuse iseenesestmõistetav osa, aga koolile annavad näo ikkagi õpilased ja õpetajad. Kooli eripäraks on püüd rakendada õppetöös infotehnoloogiat, võimalus süvendatult õppida inglise keelt, õpetada selgeks nii malekäigud kui rahvatantsusammud. Õpilased on olnud tublid õppimises, olümpiaadidest osavõtul, spordis, isetegevuses. Algklassid on aktiivsed kaasa lööma projektides, võistlustel, matkadel, vanemad õpilased osalevad aineolümpiaadidel, pranglivad, lahendavad sudokusid.

Head tulemused ei tule iseenesest, õpilasele peab toeks olema pühendunud õpetaja, kes ei vaata kella, suudab süüdata õpilases huvisädeme ja leiab igal aastal enda jaoks uusi väljakutseid.

Vahel on kahju, et meil puuduvad sajandipikkused traditsioonid, kuid meeldiv on kuulda, et paljud esimesed lõpetajad on jõudnud oma haridusteel tõsiste verstapostideni: kellest ootame tulevasi õpetajaid, kes on jõudnud doktoritöö tegemiseni.

Viiendike mõtteid koolist

 Mulle meeldib see kool, sest siin on palju mõeldud õpilastele – toimub palju toredaid ja huvitavaid üritusi, väljasõite, kohtumisi tuntud inimestega. Hea, et meil ka välismaalasi külas käib.

 Meie koolis on palju tehnikat: televiisorid, arvutid, projektorid. Tundides saab huvitavaid asju vaadata ja nii teadmisi omandada.

 Enamik meie kooli õpetajaid on toredad ja abivalmis. Mõnikord on ka kurjad, aga kui lapsed sõna ei kuula, peabki ju kurjustama.

 Meeldib see, et hommikuti tervitavad meid kooli uksel direktor, õppealajuhataja ja huvijuht ning muidugi tädi Velli.

 Koolimajas võiks olla rohkem ruumi vahetunnis eraldumiseks, et õppetükke korrata ja sõbraga rahulikult juttu ajada.

 Sooviksime endale suuremat koduklassi, et ei peaks koolikotiga mööda maja ringi jooksma.

 Mulle meeldib meie kooli asukoht: meie ümber on kena loodus, ja kuigi sõidutee läheb koolist mööda, see ei häiri.

 Mulle meeldib see kool. Kui selle lõpetan, tulen alati heameelega vaatama, kuidas tal läheb. Mõtlen koolile hea tundega.

 Meie koolist võiks saada gümnaasium – saaks kodu lähedal õppida ega peaks hommikuti bussis trügima. 5.a klass 2010/11

Tagasi üles