Pärnumaal võib tänavu küttida neli karu

Algaval karujahihooajal võib Pärnumaal küttida neli metsaotti, seda on ühe võrra vähem kui eelmisel aastal ja soovitav ei ole jahti pidada maakonna lõunaosas.

Keskkonnaministeeriumi metsaosakonna peaspetsialist Egon Niittee rääkis, et Pärnumaal ei ole karukahjustused oluliselt suurenenud ja seire andmetel on karude arvukus püsiv. Samas on tehtud keskkonnaametile ettepanek vähendada Lõuna-Pärnumaal lubade arvu, sest seal lasti eelmisel aastal emakarusid soovitavast rohkem.

Seire andmetel on Pärnumaal viis pesakonda karusid, karul võib olla kuni viis poega, nii et meie laantes ringitatsavate mõmmikute arvu pole võimalik täpselt ütelda. Karukahjustusi ennetava jahiga kütitakse hooajal 1. augustist 31. oktoobrini peamiselt nooremaid isendeid. Riigis on lubatud küttida kuni 65 karu, enim lube antakse välja Ida-Viru ja Lääne-Viru, Jõgeva ja Järva maakonnas.

Riigis on karude arvukus viimastel aastatel suurenenud, seireandmete järgi on neid 700 ringis.

Karu küttimislimiidi kehtestamisel arvestatakse keskkonnateabe keskuse ulukiseire tulemustele tuginevate soovitustega, arvesse on võetud asurkonna suurus ja karu tekitatud kahjustuste ulatus piirkonnas. Selline regulatsioon aitab tagada asurkonna soodsat seisundit ja levikuala ning hoida kahjustused mõõdukal tasemel.

Küttimismahu jaotuse ja korraldamise tingimused jahipiirkonniti määrab keskkonnaamet.

Keskkonnaministeeriumi andmetel hüvitati tunamullu karude tekitatud majanduslikku kahju, peamiselt mesitarude lõhkumist, 10 161 euroga, eelmisel aastal aga juba 12 846 euroga.

Tagasi üles