Keskkonnaamet aitab õppimist elulähedasemaks muuta

Keskkonnaamet pakub 5. septembrist 15. novembrini üldhariduskoolidele ja lasteaedadele loodus- ja keskkonnakaitseteemalisi programme, mis täiendavad õppekava ja aitavad õppimist elulähedasemaks muuta.

“Tänavu sügisel rakenduv uus õppekava paneb senisest suuremat rõhku aktiivõppemeetoditele ja õuesõppele. Püüame koolidele olla hea partner, et viia koolitunnis õpitu kokku tegeliku eluga,” ütles keskkonnaameti keskkonnahariduse osakonna juhataja Maris Kivistik.

Teemade ring, mille hulgast huvipakkuvamaid programme valida, on lai. Kokku on pakkuda 60 programmi, mille raames võib külastada keskkonnaameti looduskeskusi, piirkonna veepuhastus- ja jäätmejaamu, matkata õpperadadel ning uurida eri meelte abil loodust kooli või lasteaia lähiümbruses.

Näiteks saab Pärnumaal tellida programmi “Kuidas toimida hädasoleva metsloomaga?”.

Lasteaia ja noorema kooliastme lastel aitab rabaga tutvust teha sisalik Sissi. Jätkuvalt selgitatakse, kuidas tarbida targalt, et tekiks vähem jäätmeid. Kõige noorematele on siinjuures abiks sipelgas Ferda.

Õppeprogrammid on koolidele ja lasteaedadele tasuta, juhendajateks on keskkonnaameti keskkonnahariduse spetsialistid, kellega tuleb programmi tellimiseks ühendust võtta.

Pakutavate programmidega saab tutvuda keskkonnaameti kodulehel.

Tagasi üles