Tekstiilile võib anda uue otstarbe

Keskkonnaamet koostöös MTÜ Tekstiilikojaga korraldab 1.–4. novembrini õhtuti Pärnus kunstnike majas tekstiilmaterjalide taaskasutamise kursused, märkimaks nii üleeuroopalise jäätmetekke vähendamise nädala lähenemist.

Kuna tekstiilijäätmeid Eestis töötlemiseks eraldi ei koguta, võiks keskkonnateadlik inimene eelistada naturaalsest materjalist valmistatud rõivaid, mida pärast ärakandmist saab suunata taaskasutusse, näiteks viia need teise ringi riiete poodi või kududa kaltsuvaipu.

Sellest, milliseid tehnikaid tekstiilidele uue ning huvitava otstarbe andmiseks kasutada, saabki aimu tänasest reedeni toimuvatel tasuta kursustel.

Tagasi üles
Back